Kopgroep VNG wil inspraak en bureaucratie bij woningbouw beperken

Als het aan een ‘kopgroep’ van grote Nederlandse gemeenten binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, komt er een wetgeving die bezwaarprocedures verkort of versneld om woningbouw sneller mogelijk te maken. Volgens hen is zulke wetgeving beter dan de noodwet die vluchtelingenopvang afdwing bij gemeenten. Dit meldt NRC. 

De kopgroep met onder meer de Haagse burgemeester Jan van Zanen en burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen, adviseert het kabinet over de vluchtelingencrisis. Als het aan hen ligt, kunnen kortere of versnelde procedures de woningbouw bevorderen. Hierdoor wordt namelijk gesneden in inspraak en bureaucratie en kunnen gemeenten hun eigen huizenzoekers en vluchtelingen voorzien van tijdelijke of flexwoningen.

Het plan van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid om gemeenten te dwingen om vluchtelingenopvangplekken te creëren, heeft volgens de kopgroep geen draagvlak.

Door: Nationale Bouwgids / Johanne Levinsky