Normal_rss_entry-365084

Het openen van het Groningenveld is volgens deskundigenclub de Mijnraad een "reële optie om in beschouwing te nemen en voor te bereiden". Dat staat in een advies van de raad dat het kabinet recent naar de Kamer heeft gestuurd. De gasopslagen kunnen zo sneller worden gevuld, maar een hogere winning moet volgens de Mijnraad ook "als noodmaatregel" op tafel liggen.

"Daarbij moet duidelijk worden hoeveel productie er nodig is in de verschillende scenario’s om de gasopslagen maximaal te vullen", zegt de adviesraad. Volgens de deskundigen, waaronder hoogleraren, zouden de gasbergingen snel volledig moeten worden gevuld, in plaats van de afgesproken 80 procent.

Gascrisis

"De coronacrisis heeft geleerd dat rekening houden met extremen nodig is", schrijft de Mijnraad aan staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) en minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). De dreigende gascrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne vraagt dan ook serieuze antwoorden. Daarbij is "transparant communiceren naar de gehele Nederlandse bevolking" over scenario's, risico's en maatregelen "essentieel voor draagvlak en navolging". Zo kan het kabinet bovendien nepnieuws tegenspreken.

Het kabinet moet zich dus niet alleen baseren op de meest waarschijnlijke scenario's, maar ook op "de meest ingrijpende mogelijke scenario’s". Volgens de Mijnraad moet het kabinet zich op klaarmaken voor de gaswinning "vergelijkbaar met de manier waarop we ons voorbereiden op overstromingen", aldus de adviesclub.

Door: ANP