WoON-onderzoek benadrukt urgentie meer regie volkshuisvesting

Tussen 2018 en 2021 is de dure huursector boven de 1.000 euro flink gegroeid en de doorstroming van de huur- naar de koopmarkt teruggelopen. Daarnaast blijkt dat huurders in die periode een iets groter gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten; voor kopers is deze quote juist gedaald. Dit  blijkt uit de Kernpublicatie van het WoON2021-onderzoek dat vandaag gepubliceerd is. Dit driejaarlijkse onderzoek toont de belangrijkste ontwikkelingen op Nederlandse woningmarkt en benadrukt de urgentie voor meer regie op de volkshuisvesting. Dit meldt Rijksoverheid. 

 

Naast 5 procent groei van het aandeel dure huurwoningen zijn ook de prijzen op de koopmarkt gestegen. In 2021 was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning 387.000 euro terwijl dat in 2018 nog 287.000 euro was. Deze prijsstijgingen zijn mede het gevolg van de lage hypotheekrente, krapte op de markt en de stijging van het gemiddelde huishoudinkomen. Daarnaast blijkt uit het WoON2021 dat huurders gemiddeld een groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan hun huurwoning. 

Meer mensen op zoek naar een woning

Volgens het rapport zijn er meer huishoudens die aangeven dat ze op zoek zijn naar een andere woning, ca 3,2 miljoen huishoudens wil binnen twee jaar verhuizen. Hiervan zijn ongeveer 1,7 miljoen huishoudens ook echt actief op zoek naar een andere woning. Het aantal verhuizingen is met 3 procent toegenomen. Mensen verhuizen vooral vanwege samenwonen, scheiding, gezondheid of doordat de vorige woning niet meer aan de wensen voldoet. Volgens het rapport is de stijging van de huurprijzen en de toename van leencapaciteit voor een hypotheek (door de gedaalde rente) duidelijk terug te zien in de prijssegmenten waarin woningzoekenden zoeken. Over het algemeen is de doorstroming van een huur- naar een koopwoning afgenomen: vooral huishoudens met een hoog inkomen maken die overstap.

Tevredenheid

Woningeigenaren zijn volgens het rapport zeer tevreden met hun woning. Vooral in de koopsector is de tevredenheid het hoogst: ruim 95 procent van de huishoudens. Vergeleken met de woningeigenaren zijn huurders met 72 procent minder tevreden, met name de grotere gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat dit samenhangt  met de kwaliteit van onderhoud en de sfeer van de woning. Het aantal bewoners met last van vocht of schimmel in de woning is in alle segmenten gedaald: in de sociale huursector van 28 procent naar 24 procent, in de private huursector van 27 procent naar 23 procent en bij eigenaar-bewoners van 12 procent naar 10 procent.

Door: Nationale Bouwgids