Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Helft van de 65-plussers woont in een ongeschikte woning

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
Helft van de 65-plussers woont in een ongeschikte woning
Dat de Nederlandse bevolking vergrijst mag geen verrassing meer zijn. In 1975 was slechts 1 op de 10 mensen 65+. In 2022 is dat al 1 op de 5, en in 2040 is dat naar verwachting maar liefst 1 op de 4. Ondanks dat de meeste senioren tegenwoordig veel langer fit en actief zijn, neemt de vergrijzing in rap tempo toe. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn voor deze groep belangrijk. HEVO deed onderzoek in de regio Oost-Brabant naar hoe de groep 65+ huishoudens zich ontwikkelt. Oost-Brabant is representatief voor een groot deel van Nederland als we de 44 grootste gemeenten (G44) daarbuiten laten. Dat meldt HEVO.

Tussen 2022 en 2040 groeit het aantal 65+'ers in Nederland met circa 40 procent. Voor Oost-Brabant zou dit een toename van ruim 55.500 huishoudens betekenen.

Kleiner wonen 

In het ‘landelijke’ Oost-Brabant woont 51 procent van de 65+'ers in relatief grote woningen (> 120 m2). We zien een verschuiving naar kleinere woningen (< 90 m2) bij ouder wordende mensen. De wens om kleiner te wonen is er wel, maar het aanbod is er veelal niet.

Sterrenmethodiek 

Volgens de ‘sterrenmethodiek’ van TNO is ruim 95 procent van de woningen aanpasbaar. Woningen op de begane grond of met een lift krijgen 3 sterren, woningen die tegen aanvaardbare kosten (maximaal € 10.000,--) toegankelijker gemaakt kunnen worden krijgen 2 sterren. Woningen die drempelvrij gemaakt kunnen worden, voorzien kunnen worden van een (trap)lift en/of aangepast sanitair of hoog-laag keuken, krijgen 0 of 1 ster. In Oost-Brabant zijn er relatief grote grondgebonden woningen die goed aanpasbaar zijn aan de veranderende woonbehoeften van ouderen.De woningen staan echter niet altijd op de juiste plaats om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Zelfstandig wonen 

De meeste ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen wijk met zorg waar nodig. Het liefst in een levensloopbestendige woning (appartement, bungalow, patiowoning of aangepaste eengezinswoning).

Essentiële voorzieningen 

Naarmate mensen ouder worden neemt de mobiliteit af en de zorgvraag toe. Het wonen in een ‘geschikte woonomgeving’ wordt dan belangrijker. Volgens het CBS betekent dit dat er minimaal twee van vier essentiële voorzieningen (supermarkt, huisarts, apotheek, ov-halte) binnen 500 meter aanwezig moeten zijn. In Nederland woont ruim 48 procent 65+'ers in een ongeschikte woonomgeving. In Oost-Brabant is dat ruim 52 procent.

Woonwensen en behoeften van ouderen 

Woonwensen en behoeften van ouderen veranderen. Het beeld dat deze groep niet bereid is te verhuizen naar kleinere, geschikte woningen klopt niet. Het grootste deel wil wel, maar het aanbod is te beperkt. Er is behoefte aan een meer gevarieerd woningaanbod in steden, dorpen en wijken. Ook moet er worden meegedacht over de financiële mogelijkheden om de verhuisstap te maken. Deze beweging zal de reguliere doorstroom op de woningmarkt ten goede komen.

Door: Nationale Bouwgids 

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.