Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Hogeschool Saxion bouwt nieuw klimaatbestendig schoolplein

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 9 min
location_on [xx]km
Hogeschool Saxion bouwt nieuw klimaatbestendig schoolplein
Zoals de meeste van de ongeveer 15.000 pleinen in Nederland, is het huidige plein bij het hoofdgebouw van Saxion in Enschede een grote stenen vlakte die bij warm weer snel opwarmt en bij regenachtig weer water inefficiënt afvoert. Deze week heeft het College van Bestuur het plan goedgekeurd om het plein te transformeren tot een klimaatbestendig, biodivers en watervasthoudend plein. Studenten en docent-onderzoekers werkten de afgelopen jaren het plan voor de verbouwing uit. Het plein gaat ook fungeren als ‘living lab’, een innovatieve levensechte omgeving waar studenten en docent-onderzoekers samen onderzoek doen. In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de verbouwing. Dat meldt Hogeschool Saxion.

Bij het ontwerpen van het nieuwe plein stond verduurzaming voorop; er wordt veel meer groen aangeplant waardoor het huidige aantal tegels gehalveerd kan worden. Het plein zal daardoor bij zonnig weer minder snel opwarmen, temperatuur- en vochtigheidssensoren op het plein zullen ondersteunen bij het ontdekken van ‘hotspots’. De kennis uit deze sensoren kan vervolgens ingezet worden bij verdere verduurzaming. De nieuwe planten (35 nieuwe bomen) zorgen voor verkoeling en schaduw maar ook voor een toename in biodiversiteit zoals insecten, vlinders en vogels.

Drie wadi's

Daarnaast is het doel om efficiënter om te gaan met regenwater, het doel is om ‘eigen’ water op te vangen en vast te houden. Hierin wordt voorzien door het aanleggen van drie wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie); in de wadi’s worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Zo wordt gekeken naar het effect van menselijke beweging en de snelheid van bodemverdichting in de wadi. Een andere wadi wordt bewust ingericht als droogtezone om de effecten van droogte op de natuurlijke beplanting te onderzoeken. Ook gaan studenten testen met verschillende vormen van het infiltreren van water; welke werkt het beste tijdens hevige regen. Door infiltratie op het terrein van Saxion te laten plaatsvinden wordt bij hevige regen de overlast in de omgeving van Saxion verminderd, zoals het overstromen van de Prinsessetunnel.

“In april 2015 startte ik bij Saxion, in het begin vond ik het plein imposant maar de tweede week kwam de watermanager in mij naar boven”, vertelt Kristoff Derveaux docent-onderzoeker bij de opleiding Civiele Techniek en het lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions. “Wat als het hier nu eens echt goed regent, waar gaat het water heen? En in de zomer, waar eet je dan een boterham? Al snel dacht ik, hier gaan we een project van maken. Het mooie is dat er tot nu toe in élke fase studenten betrokken zijn geweest en dat blijven we tijdens en na de bouw doen.”

Klimaatneutraal

In Nederland zijn minimaal 15.000 pleinen te vinden, er zijn ongeveer 6700 straten met het woord plein erin en daarnaast zijn er om en nabij 8300 onderwijsinstellingen (CBS 2020). De potentie om deze ruimtes klimaatneutraal of beter nog klimaat adaptief te maken is enorm. Het lectoraat Sustainable Areas and Soil Transitions wil de kennis die het opdoet vanuit het living lab en de ervaringen met de verbouwing graag delen met bedrijven en andere instellingen.

Duurzamer plein

Kristoff ging met diverse collega’s en met studenten van de opleidingen Civiele Techniek, Bouwkunde en Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de slag om een herontwerp te maken. Steeds stond de vraag om tot een duurzamer plein te komen, centraal. Tenslotte maakte een groep Civiele Techniek-studenten diverse detailtekeningen en een kostenberekening. Daarvoor werkten zij samen met bedrijven als Waterschap Vechtstromen, Aveco de Bondt, Stichting Pioneering, Buro Twin en IAA Architecten. Geïnspireerd door het project, heeft Waterschap Vechtstromen een innovatiebudget beschikbaar gesteld voor een ‘community of practice’ van stadshydrologen. Het doel hiervan is om zo kennisborging en kruisbestuiving tussen werkveld en studenten te stimuleren samen met partners als Stichting Pioneering en Aveco de Bondt.

Door: Nationale Bouwgids 

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.