Normal_rss_entry-374391

Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland gaan woensdag in overleg met bemiddelaar Johan Remkes over het stikstofbeleid.

De bouwsector wil opnieuw aandacht vragen voor het plan dat vorig jaar samen met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland werd gepresenteerd om uit de stikstofcrisis te komen. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 met zo'n 40 procent verminderd moet zijn, waar het kabinet nu uitgaat van een halvering.

In het plan, waar ook natuurorganisaties en ondernemerspartijen VNO-NCW en MKB-Nederland aan meeschreven, staan verduurzamingsvoorstellen voor onder meer de industrie, bouw en energiesector. Het voorstel zou jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro kosten, maar dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel direct tot het verleden behoren.

Aankomende gesprekken

Maandag praatte Remkes al met natuur- en milieuorganisaties. Donderdag gaat hij in gesprek met onder meer de banken Rabobank, ABN AMRO, ING en Triodos. Ook brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland is er dan bij. Volgende week zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de beurt.

Remkes zou ook in gesprek gaan met de supermarkten, maar die zijn inmiddels afgehaakt. Supermarktkoepel CBL vindt het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar om tafel gaan om tot oplossingen te komen. Boerenorganisaties zelf denken dat de gesprekken tussen Remkes en allerlei koepelorganisaties niets zullen opleveren.

Door: ANP