Eerste stap naar 1.580 extra woningen in gemeente De Ronde Venen

Het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen heeft ingestemd met drie ruimtelijke kaders. Een eerste stap om meer dan 1.580 extra woningen te bouwen. Woensdag 21 september 2022 bespreekt de gemeenteraad de drie kaders tijdens de politieke commissie Ruimtelijke Zaken, zodat de raad donderdag 6 oktober 2022 hierover een besluit kan nemen. Dit meldt de gemeente De Ronde Venen.

In de ruimtelijke kaders staan de belangrijkste voorwaarden voor drie verschillende nieuwbouwprojecten: Het Oosterland (Mijdrecht: 775 woningen), De Meijert (Mijdrecht: 203 woningen) en De Maricken II (Wilnis: 600-650 woningen). In alle drie nieuwe wijken spelen groen en natuur een belangrijke rol.

Plannen verder uitwerken

Als de gemeenteraad akkoord gaat met een ruimtelijk kader, worden de plannen verder uitgewerkt. Ook stelt de gemeente dan een bestemmingsplan op. Dat is nodig om vervolgens te starten met het bouwen van de woningen.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres