Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Meer ouderenhuisvesting nodig

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
Meer ouderenhuisvesting nodig
Een derde van de nieuwe woningen moet geschikt zijn voor ouderenhuisvesting. Dit meldt CBRE Nederland.

Tussen nu en 2050 zijn er 1,3 miljoen extra woningen nodig om de groeiende bevolking te huisvesten. De discussie over de woningmarkt concentreert zich vaak rond starters en gezinnen: zij moeten makkelijker een woning kunnen vinden. Maar de sleutel voor de doorstroming ligt bij senioren, want de toekomstige ouderen wonen hoofdzakelijk in koopwoningen. Als de zorgvraag van ouderen zich ontwikkelt zoals verwacht, moeten 433.000 van de nieuwe woningen voor deze groep bestemd zijn, dat komt neer op 33 procent van de extra woningen.

Om de langetermijnbalans tussen woningvoorraad en bevolkingssamenstelling in evenwicht te brengen, moeten in sommige regio’s – bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Friesland of Drenthe – alleen nog maar kwalitatief goede (zorg)woningen gebouwd worden. Op andere plaatsen is het beeld totaal anders, bijvoorbeeld in de regio Haaglanden waar het aandeel dat hier naar ouderen zou moeten gaan slechts 11 procent is.

Een beperkende factor voor doorstroming op de huizenmarkt is de relatief beperkte kwaliteit van bestaande ouderenwoningen. Door levensloopbestendige huizen te bouwen, die aansluiten bij de (kwaliteits)behoeften van de doelgroep, wordt een verhuisketen op gang gebracht. Omdat de nieuwe generatie ouderen aanzienlijk vermogender is dan de huidige, ontstaan hier mogelijkheden. Daarnaast is er meer geclusterd wonen nodig, hier kunnen zorgorganisaties op een goede en efficiente manier 24-uurs zorg leveren.

Laura Seckel, Head of Healthcare bij CBRE Nederland: “Doordat we heel Nederland, zowel landelijk, regionaal als lokaal, met zorg- en vastgoeddata in beeld hebben gebracht, kunnen we precies laten zien wat er al aan zorgvastgoed is. Maar ook wat er nodig is qua uitbreiding en verbetering daarvan, wat de mogelijkheden zijn, op welke locatie en met welke snelheid.”

Gigantische uitdaging

Naast het uitbreiden van het aantal (zorg)woningen in Nederland is een minstens zo urgente opgave het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Het verduurzamingsniveau van verpleeg- en verzorgingshuizen ligt nog ver achter op dat van sociale huurwoningen, kantoren en logistiek vastgoed. Daarbij is de verduurzamingsopgave onlangs een stuk voelbaarder geworden. Energielasten zullen gaan verdubbelen ten opzichte van 2019. De kans is groot dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen negatieve cijfers gaan rapporteren, wat mogelijk ten koste gaat van hun kerntaak: zorg leveren. Beleggers kunnen uitkomst bieden voor zorginstellingen. Bijvoorbeeld door het bekostigen van de verduurzaming van zorgvastgoed. Of, als het gaat om de uitbreidingsopgave, door in te spelen op de groeiende markt voor ouderenwoningen in het hogere segment.

“Door te investeren in duurzaamheid dalen de energiekosten voor zorgorganisaties, creëren we gezondere omgevingen wat ten goede komt aan de gezondheid en welzijn van mensen (inclusief zorgpersoneel) en werken we aan die nodige toekomstbestendige zorgsector”, aldus Laura Seckel.

Door: Nationale Bouwgids

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.