Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Meer ouderenhuisvesting nodig

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
Meer ouderenhuisvesting nodig
Een derde van de nieuwe woningen moet geschikt zijn voor ouderenhuisvesting. Dit meldt CBRE Nederland.

Tussen nu en 2050 zijn er 1,3 miljoen extra woningen nodig om de groeiende bevolking te huisvesten. De discussie over de woningmarkt concentreert zich vaak rond starters en gezinnen: zij moeten makkelijker een woning kunnen vinden. Maar de sleutel voor de doorstroming ligt bij senioren, want de toekomstige ouderen wonen hoofdzakelijk in koopwoningen. Als de zorgvraag van ouderen zich ontwikkelt zoals verwacht, moeten 433.000 van de nieuwe woningen voor deze groep bestemd zijn, dat komt neer op 33 procent van de extra woningen.

Om de langetermijnbalans tussen woningvoorraad en bevolkingssamenstelling in evenwicht te brengen, moeten in sommige regio’s – bijvoorbeeld Zuid-Limburg, Friesland of Drenthe – alleen nog maar kwalitatief goede (zorg)woningen gebouwd worden. Op andere plaatsen is het beeld totaal anders, bijvoorbeeld in de regio Haaglanden waar het aandeel dat hier naar ouderen zou moeten gaan slechts 11 procent is.

Een beperkende factor voor doorstroming op de huizenmarkt is de relatief beperkte kwaliteit van bestaande ouderenwoningen. Door levensloopbestendige huizen te bouwen, die aansluiten bij de (kwaliteits)behoeften van de doelgroep, wordt een verhuisketen op gang gebracht. Omdat de nieuwe generatie ouderen aanzienlijk vermogender is dan de huidige, ontstaan hier mogelijkheden. Daarnaast is er meer geclusterd wonen nodig, hier kunnen zorgorganisaties op een goede en efficiente manier 24-uurs zorg leveren.

Laura Seckel, Head of Healthcare bij CBRE Nederland: “Doordat we heel Nederland, zowel landelijk, regionaal als lokaal, met zorg- en vastgoeddata in beeld hebben gebracht, kunnen we precies laten zien wat er al aan zorgvastgoed is. Maar ook wat er nodig is qua uitbreiding en verbetering daarvan, wat de mogelijkheden zijn, op welke locatie en met welke snelheid.”

Gigantische uitdaging

Naast het uitbreiden van het aantal (zorg)woningen in Nederland is een minstens zo urgente opgave het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving. Het verduurzamingsniveau van verpleeg- en verzorgingshuizen ligt nog ver achter op dat van sociale huurwoningen, kantoren en logistiek vastgoed. Daarbij is de verduurzamingsopgave onlangs een stuk voelbaarder geworden. Energielasten zullen gaan verdubbelen ten opzichte van 2019. De kans is groot dat veel verpleeg- en verzorgingshuizen negatieve cijfers gaan rapporteren, wat mogelijk ten koste gaat van hun kerntaak: zorg leveren. Beleggers kunnen uitkomst bieden voor zorginstellingen. Bijvoorbeeld door het bekostigen van de verduurzaming van zorgvastgoed. Of, als het gaat om de uitbreidingsopgave, door in te spelen op de groeiende markt voor ouderenwoningen in het hogere segment.

“Door te investeren in duurzaamheid dalen de energiekosten voor zorgorganisaties, creëren we gezondere omgevingen wat ten goede komt aan de gezondheid en welzijn van mensen (inclusief zorgpersoneel) en werken we aan die nodige toekomstbestendige zorgsector”, aldus Laura Seckel.

Door: Nationale Bouwgids

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.