Oud-Kamerleden: 'We hadden zwakke informatiepositie gaswinning Groningen'

Oud-Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en René Leegte (VVD) vinden dat zij in hun tijd als parlementariër niet sterk genoeg stonden om hun controlerende taak uit te voeren over de gaswinning in Groningen. Dat zeiden ze tijdens hun verhoren door de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning over hun rol rond de aardbeving in 2012 bij Huizinge. Deze voor Nederland krachtige beving deed de publieke opinie over de winning kantelen. Hun PvdA-collega uit die tijd, Jan Vos, zei die mening niet te delen.

Van Tongeren herinnerde zich dat ze als Kamerlid als "privédetective" moest opereren om haar vingers te krijgen achter het gasdossier. De informatie die ze kreeg was zeer technisch, zat vol jargon en vergde soms nog ingewikkelde berekeningen om de vragen die ze had te beantwoorden. Dat terwijl ze amper ondersteunend personeel had. "Omdat de Kamer beschikt over weinig onderzoekers is je informatiepositie zo belabberd ten opzichte van andere instituties die hiermee te maken hebben", zei het oud-Kamerlid.

Doodzonde

Leegte noemde het "doodzonde" dat de Kamer in zijn ogen weinig heeft gedaan met aanbevelingen van mede-VVD'er André Bosman in 2021 om de eigen informatiepositie te versterken. "Eigenlijk zou er in de Kamer een veel grotere staf moeten zijn om veel meer te kunnen snappen wat gebeurt", aldus het voormalig Kamerlid, die ook vindt dat te schaars informatie wordt gedeeld door ministeries.

Achteraf bezien had Leegte toen hij in functie was veel meer willen samenwerken met andere Kamerleden. Dan hadden ze gezamenlijk veel beter de basale informatie kunnen verzamelen over de gaswinning. Als lid van de grootste fractie in de Kamer merkte hij dat kleinere fracties zoals de Partij voor de Dieren daar veel moeite mee hadden.

Grote stapel papier

PvdA'er Vos blikte heel anders terug op de informatiepositie van de Kamer. Hij herinnerde zich tijdens zijn verhoor de grote stapel papier van de veertien onderzoeken die toenmalig minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet doen naar de gaswinning in Groningen. In zijn ervaring kreeg je als Kamerlid juist heel veel informatie "en was het eerder dat je door de bomen het bos niet zag".