Normal_voorlopig_niet_verder_gebouwd_aan_residence_van_oranje_in_noordwijk

Samen met de gemeente Zaanstad realiseert de provincie Noord-Holland een plan voor de bouw van elf woningen in het bouwplan Zuideinde 94. Het project maakt deel uit van 22 'probleemlocaties' waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De plannen voor de gemeente Zaanstad passen goed in het groene landschap en verbeteren de huidige situatie. Dit meldt de provincie Noord-Holland.

Vorig jaar (2 november 2021) wezen Gedeputeerde Staten in een notitie 22 locaties aan waar onder voorwaarden lintbebouwing mag komen. De leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden ter plaatse aantoonbaar flink verbeterd. En het landelijk gebied wordt geen geweld aangedaan.

Groene leefomgeving

Het bouwplan is een mooi voorbeeld van hoe nieuwbouw ingepast kan worden met respect voor de groene leefomgeving. Tijdens het hele ontwerp- en planproces hebben landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van de provincie en de gemeente invloed kunnen uitoefenen, met als gevolg een mooi resultaat.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres