Normal_sven-mieke-fter0e2bzko-unsplash

Gemeente De Fryske Marren doet haar best om ervoor te zorgen dat in de periode 2020-2030 elk jaar minimaal honderd woningen in de gemeente worden opgeleverd. Starters krijgen hierbij bijzondere aandacht. Dat meldt Balkster Courant.

Het streven van de gemeente, dat in de programnmabegroting 2023 te lezen is, is in overeenstemming met de regionale bouwafspraken. De Fryske Marren wil onder andere zorgen voor betaalbare huisvesting voor mensen voor wie woningen nu vaak niet te betalen zijn.

Sociale huurwoningen

Mensen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning zouden daar volgens de gemeente 10-15 procent meer kans op moeten maken. Ook bekijkt De Fryske Marren in hoeverre er vraag is naar huisvesting voor speciale doelgroepen.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres