Normal_a-metal-pot-on-an-electric-induction-cooker-in-a-m-2021-10-21-03-49-09-utc-min__1_

Deze maand zijn 16 van de 25 koopwoningen in De Larix in Selwerd aangesloten op het warmtenet van WarmteStad. Nu er ook gekookt wordt op inductie, zijn deze woningen nu helemaal van het aardgas af. Dit is de eerste straat waar woningeigenaren aansluiten op het warmtenet. De komende jaren krijgen meer straten en buurten deze mogelijkheid. Dit meldt de gemeente Groningen.

Bij de aanleg van de hoofdleiding van het warmtenet, waarop corporatieflats en grote gebouwen worden aangesloten, bleek dat het ook mogelijk was om koopwoningen aan te sluiten. Dat gebeurt via een zogeheten buurtnet. Een buurtnet is een aftakking op de hoofdleiding van het warmtenet waarop meerdere woningen in een buurt tegelijkertijd kunnen aansluiten. De samenwerkende organisaties kozen voor een persoonlijke aanpak en informatievoorziening op maat. Bewoners zijn in het hele proces betrokken bij het tot stand komen van het aanbod dat zij kregen om aan te sluiten.

Volledig aardgasvrij

Voor de eigenaren van deze koopwoningen die aansluiten op het warmtenet zijn er, dankzij subsidie, geen kosten aan verbonden. Nu er ook gekookt wordt op inductie zijn de woningen volledig van het aardgas af. Het aardgasvrij maken van de woningen in Selwerd is onderdeel van de wijkvernieuwing Sunny Selwerd. De wijkvernieuwing is veel breder dan de aanleg van het warmtenet. Het gaat ook over het opnieuw inrichten van de straat en het toevoegen van meer groen. De vernieuwing van De Larix is een meerjarige aanpak. Dit betekent dat bewoners de komende periode nog wel af en toe overlast zullen ervaren.

Alternatief voor aardgas

Groningen wil in 2035 van het aardgas af zijn. Wethouder Energietransitie Philip Broeksma: “Een warmtenet is een duurzaam en ook betaalbaar alternatief voor aardgas, voor woningen die gebouwd zijn in de jaren ‘60 en ‘70. Daarom ben ik blij dat deze eigenaren zijn overgestapt, en er is gelukkig ook al behoorlijk wat belangstelling van woningeigenaren in Selwerd-Zuid, die als volgende buurt kunnen aansluiten.’

Betaalbaar

Dick Takkebos, directeur WarmteStad: “Dit is een goed voorbeeld van samen optrekken in de energietransitie. Uiteraard speelt de vraag bij de bewoners; ik wil wel van het aardgas af, maar wat ga ik voor het warmtenet betalen? Ondanks de gestegen energieprijzen betalen onze klanten minder dan een huishouden dat een vergelijkbare woning met aardgas verwarmt. Onze prijs is nu lager dan het bedrag van het prijsplafond en straks is ook op onze warmte het prijsplafond van toepassing. Zo kunnen onze klanten van het aardgas zonder daar meer voor te moeten betalen.”

Door: Nationale Bouwgids