'Verduurzamen van bedrijfspanden moet veel sneller'

TNO stelt dat een industriële en programmatische aanpak van de woningverduurzaming voor een veel snellere verduurzaming van de Nederlandse woningen zorgt. Daarbij zou een systeemverandering nodig zijn, die tot stand moet komen doordat de hele keten de regie neemt – te beginnen bij de overheid. Dat meldt ANP Expert Support. 

TNO doet er goed aan dit op de agenda te zetten, maar laten we in dit verhaal niet voorbijgaan aan bedrijfspanden. Ook daar gaat de duurzaamheidstransitie veel te langzaam: zo moeten alle kantoren over twee maanden label C hebben, maar heeft de helft überhaupt geen label. En als je bedenkt dat 30 procent van de gebouwen in Nederland zogenaamde ‘utiliteitsbouw’ is (zoals winkels, bedrijfshallen, kantoren en horeca), dan valt daar dus een wereld te winnen.

Harde afspraken

"Vanuit ons netwerk Gebouwde Omgeving zien we bij MVO Nederland dat ook voor utiliteitsbouw een systeemverandering nodig is – inclusief die ketenregie", aldus Maria van der Heijden, directeur-bestuurder, MVO Nederland. "Er zijn harde afspraken nodig tussen alle ketenpartijen, die tot stand kunnen komen nadat de overheid de kaders heeft geschept. Bovendien ligt er een kans voor de overheid om als opdrachtgever van veel bouwprojecten de verduurzaming ervan te stimuleren. Dus een pluim voor de oproep van TNO, maar laten we niet wachten op een soortgelijk onderzoek voor bedrijfspanden. Ook daar moeten we nu al aan de slag."

Door: Nationale Bouwgids