Bouw van 27 sociale woningen in Boxtel

Albinonistraat 86a. Voorheen was hier basisschool De Beemden gevestigd. Het nog bestaande schoolgebouw wordt in het eerste kwartaal van 2023 gesloopt. Daarover bericht de gemeente Boxtel.

Het afgelopen jaar is veel gepraat met en goed geluisterd naar mensen uit de buurt. Eerder was er onvrede over het bouwplan. De gesprekken hebben onder andere geleid tot een aanpassing van vier naar drie woonlagen. Dankzij het draagvlak in de omgeving kunnen nu snel positieve stappen richting de bouw van de woningen gezet worden.

Levensloopbestendig

De te ontwikkelen woningen komen in een duurzaam gebouw, dat met drie woonlagen mooi in de omgeving past. Het woonprogramma sluit goed aan bij de woonbehoeften in de gemeente: betaalbare woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zijn levensloopbestendig voor jong en oud.

Door: Nationale Bouwgids / Richard Heeres