Normal_silvia-brazzoduro-ysxcf6c_seg-unsplash

Werknemers die niet meer werken vanwege het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd, krijgen een uitkering. Die uitkering, het pensioen, bouw je gedurende je werkzame leven op. Ook als je niet meer kunt werken vanwege arbeidsongeschiktheid, krijg je als bouwvakker een pensioen. Welk pensioenfonds heeft de bouw? En met hoeveel procent gaat het bouwpensioen in 2023 omhoog? 

Bouwvakkers, timmerlieden en andere professionals in de bouwsector bouwen een pensioen op bij bfpBOUW (Stichting Bedrijfstakkenpensioenfonds voor de Bouwnijverheid). Bij dit pensioenfonds zijn 800.000 gepensioneerden en werkenden aangesloten.

Pensioen bouw 2023

BpfBOUW verhoogt vanaf 2023 de pensioenuitkering. Gepensioneerden kunnen er dus een bedrag bij verwachten vanaf januari. Werkenden zullen dat natuurlijk niet direct merken, maar ze dragen wel pensioengeld af en zodra ze met pensioen gaan is ook hun uitkering hoger. Het pensioen voor de bouw gaat met 14,5 procent omhoog. Een van de grootste stijgingen ooit in de sector. De uitkering bij bpfBOUW steeg eerder dit jaar ook al met 2,5 procent.

Dekkingsgraad bpfBOUW

De reden dat het pensioenfonds voor de bouw de uitkering flink kan verhogen, is de hoge dekkingsgraad. Door de stijgende rente is deze weer gestegen. Eind juni 2022 stond de dekkingsgraad op 137 procent en de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) op 126 procent. De dekkingsgraad van eind juni is 4,1 procent hoger dan die van maart. Een  dekkingsgraad van 137 procent betekent dat elke euro die het pensioenfonds voor de bouw in kas heeft 1,37 euro waard is.

Door: Nationale Bouwgids / Johanne Levinsky
Bronnen: bpfBOUW, NOS