'Woningdelen draagt bij aan oplossing woningnood'

Het woningtekort in Nederland is hoog. Bijbouwen is het devies van de Nederlandse overheid. Voor 2030 moeten 900.000 woningen worden gerealiseerd. Maar bijbouwen is slechts een deel van de oplossing. Woningdelen kan een goede bijdrage leveren om het woningtekort te verlichten. Om dat te bereiken moet wet- en regelgeving minder belemmerend werken dan nu het geval is. Dat meldt ANP Expert Support. 

Volgens het CBS is het gemiddelde woonoppervlak in Nederland 53 m² per persoon. Dat is ruim. Ter vergelijking: in 1900 woonden gemiddeld 5 mensen in een woning van nog geen 50 m². Dat Nederlanders steeds ruimer wonen komt doordat het aantal eenpersoonshuishoudens gestegen is. Door scheidingen en de toenemende vergrijzing worden steeds meer mensen alleenstaand. Een eenpersoonshuishouden heeft in verhouding meer woonoppervlak, omdat gezamenlijke ruimten zoals de keuken niet met meerdere personen worden gedeeld.

Eenpersoonshuishoudens

Het aantal eenpersoonshuishoudens bedraagt nu bijna 40 procent van het totaal aantal huishoudens. Dat was in 2000 nog 33 procent. Deze eenpersoonshuishoudens wonen in kleine studio’s, maar kunnen ook in appartementen of villa’s wonen. Door deze woningen met meerdere personen te bewonen wordt de bestaande woningvoorraad beter benut.

Uit onderzoek van Sprinco Urban blijkt dat er theoretisch gezien ruimte is voor drie miljoen meer inwoners zonder dat extra bijgebouwd hoeft te worden. Praktisch gezien gaat deze oppervlakte natuurlijk niet helemaal ingevuld worden, maar het illustreert wel goed hoe ruim we als Nederlanders wonen.

Door: Nationale Bouwgids