Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Ook tegemoetkoming hoge energieprijzen voor huizen met blokaansluiting

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
Het prijsplafond sluit niet altijd goed aan bij huishoudens die een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) hebben. Het kabinet werkt daarom al langere tijd met spoed aan een alternatieve regeling om ook deze groep te helpen met de hoge energieprijzen. Minister Jetten en staatssecretaris Van Rij hebben de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over de uitwerking. De regeling zal bestaan uit een vast bedrag per wooneenheid, vergelijkbaar met de gemiddelde hoogte van de tegemoetkoming van het prijsplafond. Het definitieve bedrag en de startdatum worden nog bepaald. Dit meldt Rijksoverheid. 

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruik maakt van collectieve warmte via de VVE, als onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 700.000 huishoudens. De VVE, woningcorporatie of verhuurder moet de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.

Vast bedrag per huishouden of wooneenheid

De regeling zal bestaan uit een vast bedrag per wooneenheid (zoals een appartement of studentenkamer). Dat betekent dat de hoogte van de tegemoetkoming los staat van het energieverbruik. De tegemoetkoming zal bestaan uit een vast bedrag voor collectieve externe warmte (zoals een warmtenet), of zelf geproduceerde warmte (zoals een collectieve gasketel) en/of voor collectieve elektriciteit.

Het kabinet wil voor de hoogte van de tegemoetkoming wel een onderscheid maken tussen zelfstandige- en onzelfstandige woningen. Het energieverbruik van één kamer, bijvoorbeeld in een studentenhuis, ligt gemiddeld lager dan dat van een volledige woning. Het kabinet overweegt daarbij een ondergrens voor een minimaal aantal wooneenheden (zoals studentenkamers) per aansluiting, omdat een aansluiting met een klein aantal eenheden naar verwachting voldoende wordt geholpen door het prijsplafond.

Meebewegen

Watde precieze hoogte van de tegemoetkoming is, werkt het kabinet momenteel uit. Deze zal zo goed mogelijk aansluiten bij de tegemoetkoming die andere huishoudens met het prijsplafond krijgen en zal per halfjaar meebewegen als de energieprijzen stijgen of dalen. De regeling zal op een later moment ingaan en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 gelden. Het bedrag voor zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit wordt daarnaast met 380 euro verhoogd omdat deze huishoudens geen gebruik hebben kunnen maken van de 190 euro regeling in november en december. Voor onzelfstandige eenheden komt er ook een soortgelijke tegemoetkoming op basis van het gemiddelde gebruik van deze groep.

Medio februari

Het kabinet werkt de regeling met spoed verder uit en verwacht de regeling medio februari te publiceren. De uitvoering wordt onder regie van de Belastingdienst parallel aan de verdere uitwerking voorbereid, zodat de regeling zo snel mogelijk na de afronding van start kan gaan. De startdatum wordt later bekendgemaakt.

Door: Nationale Bouwgids

19 februari '24 ( 9:17)

Hypotheekrente weer hoger, ook deze week renteverhoging

AMSTERDAM (ANP) - Veel geldverstrekkers hebben de hypotheekrente weer verhoogd en ook deze week komen er renteverhogingen aan, ziet De Hypotheekshop. Voor het eerst sinds eind oktober hebben banken en andere hypotheekaanbieders afgelopen week de rente vaker verhoogd dan verlaagd.

15 februari '24 ( 8:35)

Energierekening voor woningen gedaald

De energierekening zakt dit jaar aanzienlijk dankzij de gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit. Het gaat bij een gemiddeld huishouden om een besparing van 323 euro per jaar, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het statistiekbureau uit van de energieprijzen van januari 2024.

15 februari '24 ( 8:30)

Nieuwbouwwoning vergunningen dit jaar laagst sinds 2016

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2016. Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar, terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort.

15 februari '24 ( 8:05)

'Formatieproces zorgt voor grotere onzekerheid bouwsector'

Het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering zorgt voor grotere onzekerheid voor de bouw- en vastgoedsector, vooral als het gaat om de ambitie om meer woningen te bouwen en de wetgeving rond stikstof. Daarvoor waarschuwt bouwconcern BAM bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

14 februari '24 (11:50)

Autoriteit woningcorporaties: 'Bouwdoelen op dit moment niet haalbaar'

De bouwdoelen van woningcorporaties zijn op dit moment niet haalbaar. Dat meldt de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, woensdag bij de publicatie van een jaarlijks rapport over de sector. Corporaties moeten tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen bouwen, maar zeggen te weinig geld te hebben voor een te grote opgave.

12 februari '24 ( 9:00)

Doorstroom bij woningbouw moet bevorderd worden, stelt bouwbranche

Gemeenten moeten niet alleen de nadruk leggen op het bouwen van betaalbare woningen om zo de woningnood in Nederland het hoofd te bieden. Door woningen in een iets duurder segment te bouwen, komt namelijk de doorstroom op gang. "Uiteindelijk zijn starters daar het meest mee geholpen", stelde voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag.

31 januari '24 ( 8:32)

Verkoopgolf onder woningbeleggers is volgens De Jonge geen sprake van

Er is geen sprake van een zogeheten verkoopgolf onder woningbeleggers door de aangepaste huurregels, meldt woonminister Hugo de Jonge dinsdag in schriftelijke antwoorden op Kamervragen. In de brief baseert de minister zich op cijfers van het Kadaster over de woningverkoop van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het totaal aan verkopen van beleggers in 2023 (33.409) is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (43.652).

31 januari '24 ( 8:18)

'Onzeker hoe diep nieuwbouwdip wordt en hoe lang deze duurt'

De 'bouwdip' zal dit en volgend jaar doorwerken, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten daalde het aantal verleende bouwvergunningen en de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2021 "significant". Hoewel de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd, is het volgens De Jonge "onzeker hoe diep deze bouwdip wordt en hoe lang deze duurt".

25 januari '24 ( 6:04)

Krimp van 12.000 banen voorspeld in bouwsector

De werkgelegenheid in de bouw neemt in twee jaar tijd waarschijnlijk met 12.000 banen af. Hoewel Nederland bijvoorbeeld kampt met een flink huizentekort, zakt de bouwproductie flink weg, voorziet het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

19 januari '24 (10:32)

Zuid-Holland gaat bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen

Zuid-Holland gaat als eerste provincie bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen. Projecten met teveel dure huizen wijst de provincie af. "We willen dat op de schaarse ruimte die Zuid-Holland heeft voldoende woningen worden gebouwd voor de mensen die echt woningen zoeken", zegt gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA).