Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Kiezers: provincie mag woningbouw afdwingen maar windmolens niet

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km
Ruim twee derde van de huiseigenaren vindt dat provincies de bouw van goedkope woningen financieel meer moeten ondersteunen. 85 procent wil betaalbare woningen voor starters en senioren. Een ruime meerderheid vindt dat gemeenten niet door de provincie mogen worden gedwongen om windmolens te plaatsen, een vijfde vindt dat wel acceptabel. Vereniging Eigen Huis vroeg in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing wat leden belangrijk vinden in hun provincie. Ruim 23.000 huiseigenaren deden mee aan het onderzoek. Dit meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). 

De roep om betaalbare woningen is in alle provincies een belangrijk verkiezingsthema. Minister De Jonge heeft met de provincies afspraken gemaakt voor de bouw van 900.000 nieuwe woningen. Waar die precies gaan komen, daar beslissen gemeenten en provincies gezamenlijk over.

"Als gemeenten er niet in slagen om bouwlocaties aan te wijzen, dan moet de provincie de knoop doorhakken", vindt iets meer dan de helft van de respondenten. Bijna een kwart van hen is het daar niet mee eens. Een ruime meerderheid (59 procent) wil niet dat de groene omgeving verdwijnt, of dat er huizen worden gebouwd in gebieden met veel geluidsoverlast.

Zorgen over energietransitie en verduurzaming

Opmerkelijk is de grote eensgezindheid onder huiseigenaren dat iedereen mee moet kunnen doen met het verduurzamen van zijn huis. Twee derde vindt dat mensen met een laag inkomen hiervoor meer subsidie moeten krijgen dan mensen met een hoog inkomen. Dit is sinds de vorige verkiezingen in 2019 flink toegenomen.

Een derde van de huiseigenaren is tegen verdere groei van het aantal windmolens. Veel meer enthousiasme (60 procent) is er voor het vervangen van oude door nieuwe exemplaren. Over de aanleg van nieuwe zonneparken zijn de meningen verdeeld; er zijn bijna evenveel voor- als tegenstanders. Wel veel enthousiasme (69 procent) is er voor het stimuleren door de provincie van het collectief bezit van zonnepanelen en windmolens.

Opmerkelijk is het groeiende draagvlak voor kernenergie. In 2019 zag 34 procent van de huiseigenaren dit als een oplossing voor het klimaatprobleem, inmiddels is dit percentage opgelopen tot 55 procent. Het aantal tegenstanders van kernenergie daalde naar 25 procent. Dit betekent niet dat een meerderheid nu ook voorstander is van het bouwen van een kerncentrale in de eigen provincie; 42 procent stemt hiermee in, terwijl 37 procent dit niet wil. Alleen in de provincie Zeeland is twee derde van de respondenten daar wel toe bereid.

Grondwaterpeil moet omhoog

Steeds meer steun (60 procent) komt er voor het verhogen van het grondwaterpeil om bodemdaling tegen te gaan, ook als dat ten koste gaat van de landbouwsector. Ook vindt ruim driekwart dat funderingsschade moet worden betaald door de veroorzaker. Nu is uitsluitend eigenaar aansprakelijk voor de schade aan zijn woning, terwijl hij geen enkele invloed heeft op de oorzaak.

Op eigenhuis.nl staan de resultaten van het ledenonderzoek onder 23.259 huiseigenaren per provincie. Op www.kieskompas.nl kan iedereen aan de hand van stellingen zien welke partij het meest overeenkomt met de eigen standpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart.

Startersmanifestatie Den Haag

Vandaag, vrijdag 10 maart vraagt Vereniging Eigen Huis aandacht voor de startersproblematiek tijdens een woonmanifestatie in Den Haag. De vereniging overhandigt een petitie met ruim 100.000 handtekeningen van starters aan minister de Jonge. De vereniging wil dat er jaarlijks 10.000 betaalbare starterswoningen worden gebouwd.

Door: Nationale Bouwgids

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.