Normal_5683

Minister Blok (Wonen) heeft een tiental organisaties gevraagd zich te buigen over een voorstel waarin de regels voor de verkoop van corporatiebezit worden versoepeld. De minister heeft de organisaties gevraagd binnen 4 weken te reageren op het conceptvoorstel.

In het Woonakkoord is afgesproken dat de randvoorwaarden waaronder corporaties bezit mogen verkopen, soepeler worden. Daardoor kunnen zij makkelijk woningen verkopen aan huurders en aan institutionele beleggers. De wijzigingen gelden alleen voor geliberaliseerde of te liberaliseren woningen.

Minister Blok stelt na de consultatieronde de definitieve regeling vast.