Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Huurtoeslag vanaf december rechtstreeks naar huurder

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 4 min
location_on [xx]km
De gesprekken tussen Aedes en de Belastingdienst over het alsnog mogelijk maken van rechtstreekse uitbetaling van huurtoeslag aan woningcorporaties hebben geen werkbaar alternatief opgeleverd. De huurtoeslag wordt daardoor vanaf december 2013 rechtstreeks overgemaakt aan de huurder.

Partnerschap
In het Belastingplan 2012 werd aangekondigd dat de geclusterde uitbetaling van de huurtoeslag per 1 december 2013 vervalt. De Tweede Kamer vroeg het kabinet daarbij een uitzondering te maken voor woningcorporaties. Aedes was daarom tot voor kort in overleg met de Belastingdienst over een partnerschap dat rechtstreekse uitbetaling aan de corporatie alsnog mogelijk maakt. De voorstellen van de Belastingdienst bleken echter te ingewikkeld om een praktisch werkbaar systeem op te leveren voor corporaties. De verdere uitwerking van dit voorstel is daarom stopgezet.

Simpel systeem
Aedes is niet tevreden met deze uitkomst en wil een simpel systeem dat schuldenproblematiek en fraude voorkomt. Ook de commissie-Van Dijkhuizen, die het kabinet een vereenvoudigde toeslagensystematiek adviseerde, ziet duidelijke voordelen aan rechtstreekse uitbetaling.

Aedes is inmiddels opnieuw in overleg met het ministerie van Financiën en BZK om te kijken hoe de verwachte oplopende betalingsachterstanden bij huurtoeslagontvangers voorkomen kunnen worden. De partijen zoeken daarnaast naar alternatieve vormen voor de geclusterde uitbetaling. Aedes houdt haar leden op de hoogte van de uitkomsten van dit overleg.

Huurtoeslag
Vooruitlopend op de resultaten van het overleg staat het woningcorporaties vrij om rechtstreeks afspraken met hun huurders te maken over de uitbetaling van de huurtoeslag.

© Nationale Bouwgids

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.