Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Laatste ontwikkelingen ‘Excellente Gebieden’

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 4 min
location_on [xx]km
De Excellente Gebieden zijn negentien innovatieve nieuwbouwlocaties in de woning- en utiliteitsbouw. Hier worden woningen en kantoren gebouwd met tenminste een 25% scherpere energieprestatiecoëfficiënt (EPC) dan het Bouwbesluit voorschrijft.Dit is ter voorbereiding op de in het Lente-akkoord afgesproken aanscherping van de EPC in 2015 en de ambitie om in 2020 vrijwel energieneutraal te bouwen. Hier leest u de laatste ontwikkelingen rondom de Excellente gebieden.

'Groene Boekje’  is uit
Onlangs verscheen het ‘Groene boekje'. Dit boekje beschrijft de stand van zaken rondom de Excellente Gebieden halverwege 2013 en de belangrijkste leerpunten.
Uit het boekje blijkt dat medio 2013 in zes van de Excellente Gebieden één of meerdere gebouwen en woningen zijn opgeleverd. In totaal is in negen gebieden daadwerkelijk gestart met de bouw. De andere gebieden zitten nog (deels) in de fase van de bouwvergunning of het bouwrijp maken van de grond. In enkele van deze gebieden is wel al geïnvesteerd in een duurzame energievoorziening.

Goede energieprestaties woningen Westerveld
De eerste negen ‘Koloniewoningen’ in Excellent Gebied Westerveld blijken goed te presteren. Zowel het gebouw- als het gebruikersgebonden energieverbruik is grotendeels energieneutraal. De Koloniewoningen werden een jaar lang maandelijks gemonitord op verbruik van elektra, (warm)waterverbruik en de opbrengst van de zonnepanelen. Daaruit blijkt dat de woningen gebouwgebonden energieneutraal zijn en zelfs energie leveren.
De verwachting is dat uiteindelijk alle basiswoningen met het energiepakket het gebruikersgebonden verbruik volledig compenseren. Ze zijn dan energieneutraal. Dit is pas zeker als de complete monitoring af is.

Lening voor energiezuinige starterswoningen Zuidhorn
De gemeente Zuidhorn in Groningen roept een speciale starterslening in het leven. Daarmee kunnen beginnende huizenkopers extra geld lenen, zonder dat hun lasten stijgen. De lening geldt voor bestaande en nieuwbouwwoningen in Zuidhorn. Hieronder vallen ook de energiezuinige starterswoningen aan de Atlasstraat in De Oostergast. Dit is één van de 19 'Excellente Gebieden'.

Download: Excellente Gemeenten WEB def.pdf

© Nationale Bouwgids

07 december '23 ( 8:49)

Toename aan familiehypotheken kan leiden tot hogere huizenprijzen

Een op de zes huizenkopers met een hypotheek leent geld van familie om een woning te kopen, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB waarschuwt dat de prijzen op de krappe woningmarkt verder kunnen stijgen als kopers meer geld kunnen besteden aan een huis.

07 december '23 ( 8:33)

Wachttijd ketelmonteurs kan oplopen deze winter

De wachttijd voor het vinden van een monteur die cv-ketels onderhoudt en repareert kan deze winter oplopen. Dat komt doordat een deel van de verwarmingsbedrijven een nieuw verplicht certificaat nog niet heeft en daarom niet meer aan cv-ketels mag werken, zegt brancheorganisatie Techniek Nederland.

07 december '23 ( 6:03)

Huurwoningen dalen in 2024 verder in waarde

Huurwoningen dalen dit jaar en volgend jaar sterk in waarde, verwacht ABN AMRO. Dat is volgens de vastgoedexperts van de bank het gevolg van strengere huurregulering door de overheid, in combinatie met de hoge rente. Daardoor is het moeilijker om deze panden te financieren.

04 december '23 ( 9:18)

Aanschaf zonnepanelen sneller terugverdiend door prijsdaling

Doordat de prijs van zonnepanelen het afgelopen jaar flink is gedaald, kan de aanschaf inmiddels in zes jaar worden terugverdiend. Dat meldt Milieu Centraal op basis van berekeningen met cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens de voorlichtingsorganisatie kost een set van tien panelen inclusief installatie en omvormer nu nog 5000 euro; dat was begin dit jaar 7500 euro.

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.