Logo_limburg

De provincie Limburg heeft namens de corporaties en de gemeenten een "slooppakket" van bijna 5000 woningen aangeboden aan minister Blok. Limburg maakt hiermee gebruik van de investeringsprikkel die in de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is opgenomen. Per te slopen of samengevoegde woning zouden corporaties dan een mindering op de verhuurdersheffing van € 15.000 kunnen krijgen.

Positieve impuls
De investeringsprikkel lijkt dan ook te werken. Er is een daadwerkelijke versnelling van de opgave. De samenwerking tussen de corporaties, gemeenten en de provincie heeft een positieve impuls gekregen. Deze versnelling zal naar verwachting zo'n 400 manjaren aan werk voor de bouwsector opleveren. Ook zal het meer vervolginvesteringen leiden, al is de omvang daarvan nog niet goed te voorspellen.

Gemotiveerd
De woningmarkt wordt in kwantitatief en kwalitatief opzicht versneld weer in balans gebracht. Dat is goed voor de Limburgs woningmarkt maar vooral goed voor de Limburgers. De Limburgse corporaties zijn uiterst gemotiveerd om deze plannen uit te voeren. Minister Blok noemt het goed nieuws voor de Limburgers en complimenteert de voortvarende aanpak van de provincie, gemeenten en de corporaties.

© Nationale Bouwgids