Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Blok stelt geld beschikbaar voor kennis funderingsproblemen

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 7 min
location_on [xx]km
Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) ontvangt van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) nogmaals 125.000 euro om de kennis over het voorkomen, herstellen en financieren van funderingsproblemen verder te verspreiden. Schade aan de fundering komt zowel voor bij koopwoningen als huurwoningen.

De schattingen van het aantal woningen die te maken hebben met grondwaterproblematiek en daardoor schade aan de fundering kunnen krijgen lopen sterk uiteen. Eerste uitkomsten van een onderzoek geven aan dat ongeveer 20.000 particuliere woningen in de komende 15 jaar te maken krijgen met urgente funderingsproblemen. In het kader van stadsvernieuwing zijn in de periode voor de eeuwwisseling tienduizenden oude corporatiewoningen met funderingsproblemen vervangen door nieuwbouw. Mede hierdoor zijn het nu verhoudingsgewijs vaker particuliere woningeigenaren die te maken hebben met funderingsschade.

Gepland onderhoud
Funderingsherstel is een bijzondere vorm van regulier onderhoud en valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Het ingewikkelde aan funderingsherstel is dat de werkzaamheden in een keer per rij woningen uitgevoerd dienen te worden. De betrokken partijen, zoals particuliere eigenaren, corporaties, banken en gemeenten, dienen hieraan hun steentje bij te dragen.

Corporaties nemen het herstel vaak mee bij grote renovaties of eventueel door middel van sloop. Bij corporaties zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar binnen de meerjaren onderhoudsplanning. Voor particuliere woningbezitters geldt dat zij mogelijk (nog) niet bekend waren met problemen aan de fundering, waardoor er in een aantal gevallen onvoldoende geld beschikbaar is voor het herstel.

Extra hypotheekruimte
Het kabinet heeft de hypotheeknormen verruimd voor noodzakelijke woningverbetering waartoe funderingsherstel gerekend mag worden. Hiermee is het mogelijk af te wijken van de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de woningwaarde (Loan-to-value ratio). Door deze extra ruimte blijkt dat woningeigenaren het noodzakelijke herstel goed kunnen financieren. Voorwaarde bij de financiering is dat in de desbetreffende woonplaats een gemeentelijke vangnetregeling beschikbaar is.

Het nieuwe model-koopcontract zal een funderingsclausule bevatten wat toegepast dient te worden op moment dat er iets met de fundering aan de hand kan zijn. Dit nieuwe model-koopcontract wordt naar verwachting per 1 juni 2014 ingevoerd en zal worden gehanteerd door alle leden van NVM, VBO Makelaar, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis.

Activiteiten KCAF
Het KCAF is inmiddels een centraal punt waar op een laagdrempelige manier bewoners en gemeenten terecht kunnen voor onafhankelijke kennis en informatie. Het gaat om kennis over het voorkomen, herkennen, herstellen en financieren van funderingen die door bijvoorbeeld paalrot zijn aangetast. Het KCAF zal in de komende periode, met betrokkenheid van onder andere gemeente Zaanstad, concrete voorstellen uitwerken op gebied van financiering en uitvoering van funderingsherstel en daar een actieplan van maken. Minister Blok ondersteunt deze activiteiten met een bedrag van € 125.000 euro. Voorwaarde is dat op basis van cofinanciering ook andere partijen bijdragen en dat samenwerking met andere kennisinstellingen wordt bevorderd.

© Nationale Bouwgids

26 juni '24 ( 7:19)

'Huurprijzen woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent'

DEN HAAG (ANP) - De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

25 juni '24 (16:18)

Senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder, aldus Woonbond

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

03 juni '24 ( 8:30)

Woningbouw versnellen in Noord-Holland: provincie trekt 76 miljoen uit

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. "Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

28 mei '24 (13:19)

Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

Ín de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.