Normal_impulsplan-wonen_effectief_2446

De provincie kwam in 2012 met het Impulsplan Wonen. Bedoeld om moeilijker binnenstedelijke bouwplannen vooruit te helpen met een investeringsbijdrage van maximaal 500.000 euro of een bijdrage voor procesondersteuning van maximaal 50.000 euro. Anderhalf jaar na de start blijkt uit de evaluatie dat veel partijen profijt hebben van het plan.

Alleen met de bekendheid ervan onder gemeenten kan het beter. Helemaal omdat Provinciale Staten in november vorig jaar met de robuuste investeringsimpuls nog eens 15 miljoen euro hebben toegevoegd aan de 20 miljoen euro die al beschikbaar was.

Investeringsbijdragen
Aanvragen voor procesondersteuning worden het hele jaar door toegekend. De investeringsbijdragen worden toegekend in verdeelrondes, twee keer per jaar. In de drie verdeelrondes die tot nu toe zijn geweest, hebben 32 projecten een investeringsbijdrage gekregen. Daaronder zijn de voormalige Nettenfabriek in Apeldoorn, het Centrumplan in Duiven en de Mini Manna Markt in Doetinchem. In 2013 en 2014 hebben 16 projecten een bijdrage voor procesondersteuning gekregen.

Criteria
Bij de beoordeling van de projectenaanvragen kijkt de provincie naar de volgende criteria:

. Binnenstedelijk bouwen: Om ‘rotte’ plekken in steden en dorpen te voorkomen
. Transformatie als kwaliteitsimpuls: Herbestemming van fabrieken (industrieel erfgoed, cultuurhistorie) en kantoren
. Herstructurering: Minder woningen op bepaalde plek dan voorheen in gemeenten met een overschot aan plancapaciteit, renovatie van woningen en aanpakken openbare ruimte
. Revitalisering kernen in krimpgebieden: Niet alleen in krimpgebieden, bijv. ook de centra van Loenen en Kerkdriel
. Gericht op langer zelfstandig wonen: Wonen, welzijn en zorg. Binnenstedelijke locaties zijn aantrekkelijk, wanneer dicht bij voorzieningen
. Innovatieve projecten: Collectief particulier opdrachtgeverschap bijvoorbeeld, of zorgwoningen die met bijdrage meteen van lift kunnen worden voorzien.

Verder moet de uitvoering van een plan beginnen binnen anderhalf jaar nadat de provincie de beschikking heeft afgegeven en moet het plan binnen drie jaar gerealiseerd zijn.

Robuuste Investeringsimpuls
De 15 miljoen euro die Provinciale Staten aan het Impulsplan Wonen hebben toegevoegd, is onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit is een extra investering van 250 miljoen euro in de economie en werkgelegenheid van Gelderland. Er wordt geïnvesteerd in regionale economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie en infrastructuur. Dit levert in twee jaar tijd 3.000 tot 4.000 mensjaren aan werkgelegenheid op. Daarbovenop komen nog eens 1.800 tot 2.200 leerwerkplaatsen voor jongeren. 

© Bron: gelderland.nl