Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Eerste iBook Rijksoverheid: Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en welke lering kunnen we trekken uit actuele projecten? Dat is te lezen en te zien in het iBook ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De digitale publicatie beschrijft op interactieve wijze, via doorkliks en filmpjes, de praktijkervaringen uit 24 gebiedsontwikkelingsprojecten. Minister Schultz van Haegen presenteerde het iBook tijdens de opening van het praktijkcongres over Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. Het iBook is gratis te downloaden via iBooks (te downloaden via App store). Het is de eerste keer dat de Rijksoverheid op deze wijze een publicatie uitbrengt. Dat doet ze omdat steeds meer ambtenaren van gemeenten en andere overheden papierloos werken. Voor de niet iPad gebruikers is er een online pdf beschikbaar.

24x praktisch
Via het programma Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl volgde het ministerie van Infrastructuur en Milieu 24 gebiedsontwikkelingsprojecten. De beschreven projecten laten zien hoe door een andere manier van kijken, denken en werken meerwaarde kan worden bereikt bij de ontwikkeling van gebieden. In ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de eerste lessen die we eruit kunnen leren. Het iBook is vooral bestemd voor gemeentelijke ambtenaren die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling.

Nieuwe stijl van werken
De manier waarop in Nederland gebieden worden ontwikkeld is sinds eind 2008 fundamenteel veranderd. De wijze waarop kosten van gebiedsontwikkeling tientallen jaren werden terugverdiend blijken niet meer lonend. Het accent verschuift van bouwen in gebieden (net) buiten de stad naar herstructurering en transformatie in de stad. Steeds vaker komt het initiatief van particulieren of bedrijven in plaats van de overheid. Creatieve en slimmere vormen van gebiedsontwikkeling zijn daarbij belangrijk. Bijvoorbeeld: hoe actief of faciliterend richten gemeenten hun grondbeleid in? En hoe kunnen belemmeringen rond de ontwikkeling van gebieden worden opgeheven?

Vaak blijkt samenwerking tussen ondernemers, overheden en burgers de sleutel tot succes. Verder zijn een bredere blik op de omgeving en ruimte voor flexibiliteit van belang. “Het gaat om lef tonen en minder risicomijdend durven zijn. Bereidheid tonen om ‘los te laten’ waar dat kan en regie te voeren waar het moet. Ook is het belangrijk meer nadruk te leggen op de beginfase van een project”, aldus minister Schultz.

Erfgoed
De lessen uit het iBook worden verder verspreid door (middel)grote gemeenten in Nederland, verenigd in de G32, en de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de nieuwe manieren van werken onder meer via de nieuwe Omgevingswet, ondersteuning bij het grondbeleid en inzet van experts om processen te versnellen. Private en particuliere initiatieven krijgen daardoor meer ruimte om tot ontwikkeling te komen. De denktrant uit het iBook krijgt verder een plek in de vernieuwing van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Praktijkcongres
In het Marine Etablissement in Amsterdam spraken vandaag 250 professionals over innovatie bij ontwikkeling van gebieden binnen en buiten de stad. De minister opende het congres via de lancering van het iBook ‘Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl: Eerste stappen in de praktijk’.

26 juni '24 ( 7:19)

'Huurprijzen woningcorporaties stijgen gemiddeld 5,1 procent'

DEN HAAG (ANP) - De huren van woningen van woningcorporaties gaan op 1 juli gemiddeld met 5,1 procent omhoog, meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes. De prijsstijging ligt net iets onder de wettelijk toegestane huurverhoging van 5,3 procent. Volgens de vereniging stijgen de huren gemiddeld 0,7 procent minder dan de gemiddelde loonstijging van 5,8 procent in 2023.

25 juni '24 (16:18)

Senaat kiest met aannemen huurwet terecht voor huurder, aldus Woonbond

De Eerste Kamer stelt het belang van huurders en woningzoekenden terecht boven dat van verhuurders door de wet aan te nemen die de huren in de middensector en de sociale huursector omlaag moet brengen. Dit vindt de Woonbond, de belangenbehartiger voor huurders.

03 juni '24 ( 8:30)

Woningbouw versnellen in Noord-Holland: provincie trekt 76 miljoen uit

Noord-Holland wil dat er over zeven jaar 191.000 nieuwe woningen in de provincie zijn gebouwd en trekt daar 76,4 miljoen euro voor uit. "Met dit bedrag kunnen we samen met onze gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars een mooie slag maken", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB).

28 mei '24 (13:19)

Meer huizen in vrije sector krijgen nieuwe eigenaar en huurder

Ín de vrije sector zijn in het eerste kwartaal van dit jaar meer huizen verhuurd, melden de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL). Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar en nieuwe huurder is ruim 12 procent gestegen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar. De huurprijzen zijn licht gedaald, met 0,6 procent.

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.