Normal_zzp_pensioenregeling

Zzp'ers krijgen begin volgend jaar een eigen innovatieve pensioenregeling waarmee zij belastingvriendelijk kunnen sparen voor hun oude dag. De vier zzp-organisaties Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen en PZO-ZZP zijn hierover in vergevorderd overleg met enkele pensioenuitvoerders. Binnen enkele weken zullen de zzp-organisaties bekendmaken met welke uitvoerder zij in zee gaan.

 “We willen een pensioenuitvoerder die de administratie- en beleggingskosten zo laag mogelijk weet te houden in combinatie met optimale ruimte voor flexibiliteit voor de deelnemers. Het moet voor iedere zzp’er zeer aantrekkelijk zijn om zelfs bij een geringe pensioeninleg in het fonds te stappen “, aldus de vier zzp-organisaties. “ZZP Pensioen combineert de voordelen van optimale beleggingsrendementen tegen lage kosten met optimale vrijheid van de zzp’er in de inleg van pensioengelden. Op basis van de gesprekken die we voeren met mogelijke uitvoerders verwachten we een zeer competitieve prijs/kwaliteitverhouding te kunnen realiseren."

Innovatief

Het wordt een fonds dat past bij zzp’ers: flexibel en op vrijwillige basis. Daarmee onderscheidt het zich van andere collectieve pensioenfondsen. Een zzp’er bepaalt zelf of hij deelneemt. Hij hoeft ook geen vast bedrag in te leggen. Zijn inkomsten kunnen immers ook van jaar tot jaar verschillen. Daarnaast hebben de deelnemers de vrijheid om te kiezen voor een uitkering die 10, 15 of 20 jaar loopt. Een andere vernieuwing is dat zzp’ers het gespaarde geld kunnen aanspreken bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
In tegenstelling tot een aantal recente initiatieven in de markt wordt deze regeling niet alleen vóór, maar ook dóór zzp'ers opgezet. Immers, het bestuur wordt gevormd door de zzp-organisaties en  de deelnemers zelf.

Bron: Zelfstandigenbouw.nl