Logo_apg

(Novum) - Pensioenuitvoerder APG biedt vanaf volgend jaar een pensioenfonds voor zzp'ers aan. Een aantal belangenorganisaties van zelfstandigen heeft hierover met de pensioenuitvoerder een akkoord bereikt, schrijft FNV Zelfstandigen donderdag op zijn website.

De intentieverklaring met APG wordt 'zeer binnenkort' getekend met de FNV-bond en Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers. De vier belangenorganisaties hadden vorig jaar al aangekondigd een pensioenfonds te willen beginnen. In december sprak het kabinet zijn steun uit.

Met het nieuwe fonds kunnen zelfstandigen belastingvrij sparen voor hun pensioen, net als 'gewone' werknemers. Het gros van de ongeveer een miljoen zzp'ers in Nederland bouwt nu geen pensioen op. Zelfstandigen kunnen zelf kiezen hoeveel geld ze maandelijks afdragen aan het pensioenfonds en perioden overslaan. Ook mogen ze zelf beslissen vanaf wanneer tussen hun zestigste en zeventigste wordt uitbetaald en voor hoelang.

De verschillen met een gewoon pensioenfonds zijn dat wordt gespaard in een persoonlijke pensioenregeling en dus alleen aanspraak wordt gemaakt op de eigen inleg en het rendement dat daarop wordt behaald. De kosten worden wel collectief gedeeld. Zelfstandigen kunnen het opgebouwde vermogen ook laten uitkeren bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden gaat het geld naar de nabestaanden, terwijl bij een faillissement de schuldeisers er geen aanspraak op kunnen maken. Voor dat laatste is overigens nog wel een wetswijziging noodzakelijk.

Volgens Henk Wesselo van FNV Zelfstandigen is de ambitie om zeker 25 duizend deelnemers voor de regeling via APG te krijgen. "Daarvoor is wel een langere adem nodig." De verwachting is dat ook andere partijen zich op de markt gaan storten. "Op lange termijn is het alleen maar gezond als er een markt ontstaat. Met dit initiatief zijn wij de katalysator om een eerste volwassen product beschikbaar te stellen."