Normal_subsidie

De gemeente Dalfsen heeft hoge ambities op het gebied van duurzame nieuwbouw. Bewoners, aannemers, projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties die energieneutrale woningen bouwen krijgen van de gemeente een steuntje in de rug. Hiervoor stelt de gemeente tot 31 december de Subsidie Duurzame Nieuwbouw weer open. 

Met de Subsidie Duurzame Nieuwbouw worden de investeringskosten voor duurzaam bouwen lager. Per woning is een bedrag van € 7.500,- beschikbaar. De gemeente Dalfsen hoopt dat hierdoor meer duurzame woningen worden gebouwd.

De Subsidie Duurzame Nieuwbouw is tot 31 december 2015 opengesteld. Het totale budget voor de Subsidie Duurzame Nieuwbouw bedraagt in Dalfsen € 250.000,-. Aanvragen voor de subsidie worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

De nieuwe regeling voor de Subsidie Duurzame Nieuwbouw is gewijzigd ten opzichte van de vorige subsidieregeling. Alleen woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)-waarde van 0,0 komen in aanmerking voor de subsidie. De EPC -waarde vertegenwoordigt het gebouwgebonden energiegebruik, dus de energie die nodig is voor het binnenklimaat, warm water en verlichting.

Klik hier om de subsidie aan te vragen.