Normal_duurzame_energie_groen_windmolens

Huiseigenaren van zo'n 400 woningen die vlakbij bestaande windmolens staan kunnen in aanmerking komen voor subsidie om de woning te isoleren tegen geluid. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met de subsidieregeling wil Mansveld de overlast door windturbinegeluid beperken.

Voor windmolens geldt dat er vanaf 2011 een nieuwe geluidsnorm is waaraan getoetst wordt voordat er een vergunning wordt verleend. Maar er zijn ook woningen in Nederland die naast windmolens staan die vóór 2011 zijn neergezet. Daarom heeft de staatssecretaris onderzoek laten doen door het RIVM waaruit blijkt dat er ongeveer 400 woningen zijn die te maken hebben met een geluidsbelasting die hoger is dan de nu geldende geluidsnorm waar nieuwe windmolens aan moeten voldoen (47 dB Lden).

Uit het onderzoek blijkt verder dat er genoeg belangstelling is bij woningeigenaren om hun huis te laten isoleren. Afhankelijk van het aantal betrokken woningen is het totale subsidiebedrag maximaal € 6,5 miljoen. De subsidieregeling wordt nu verder uitgewerkt waarna via voorlichting aan huiseigenaren wordt duidelijk gemaakt waar zij zich kunnen aanmelden voor de regeling.

© Nationale Bouwgids