Normal_leven_van_de_zon

Dankzij een batterij in ter grootte van een wasmachine die zonne-energie opslaat, maken Hannah Frederiks en Christiaan Beljaars uit de Rotterdamse wijk Heijplaat een jaar lang ’s avonds gebruik van de stroom die hun zonnepanelen overdag hebben opgewekt.

Eneco is dit project als demonstratie gestart. Volgens het energiebedrijf omdat de ontwikkeling van zonne-energie thuis een grote vlucht heeft genomen en klanten ook graag zelf die energie willen opslaan. “Enerzijds willen zij geheel onafhankelijk van het stroomnet wonen en leven, anderzijds omdat de overheid de toekomst van de huidige terugleververgoeding aan het net van zelf opgewekte stroom niet garandeert”, aldus Eneco.

Leerproject
Het energiebedrijf wil vooral leren van de proef: hoe werkt het technisch, hoe gaan bewoners ermee om, wat zijn de effecten op gedrag van de bewoners? Daarnaast ziet Eneco mogelijkheden voor mkb’ers, die hun systemen kunnen blijven gebruiken bij een storing in het net.

Ook Joulz, een bedrijfsonderdeel van Eneco, is bij het project betrokken. Deze Nederlandse voorloper op het gebied van gelijkspanning gebruikt de proef om nader onderzoek te doen naar de exacte voor- en nadelen van batterijopslag op woningniveau. InnoSys Delft verzorgt de installatie van de energieopslag.

Energie opslaan
Dit geldt als een van de eerste concrete projecten met het opslaan van energie in een huis, waarin permanent gewoond wordt. Heijplaat wordt de komende jaren een voorbeeld van de mogelijkheden op het gebied van energiebesparing en het opwekken van energie voor eigen gebruik. Doel is om de wijk in 2020 energieneutraal te hebben. Behalve de bewoners werken hieraan ook de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron, het Wereld Natuur Fonds, Stedin en Eneco mee.

© Nationale Bouwgids