Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Utrechtse samenwerkingsafspraken gemeente-woningcorporaties

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 8 min
location_on [xx]km

UTRECHT - Met de presentatie van ‘Bouwen aan de Stad’ maken de gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties duidelijk hoe zij de komende vijf jaar fors willen blijven investeren in de stad.

Met name de huisvesting van lagere inkomensgroepen, de duurzaamheid en de wijkaanpak staan daarin centraal.

De samenwerkingsafspraken gaan uit van een forse productie van woningen: lastig in deze economische situatie. De ambities worden ook bemoeilijkt door het geplande rijksbeleid op het gebied van wonen

Bouwen aan de stad
De nieuwe Utrechtse samenwerkingsafspraken tonen veel ambitie. Zo is het plan om circa 6.000 nieuwe woningen te bouwen en 6.000 renovaties uit te voeren. Hiermee stijgt de kwaliteit van de woningvoorraad.

Bij die renovaties, maar ook bij andere aanpakken, worden woningen ook energie-zuiniger gemaakt. In totaal gaat het daarbij om ongeveer 17.500 huizen. Belangrijk is ook dat hierdoor de energielasten, en dus de woonlasten, van huurders beduidend dalen.

Daarnaast zetten partijen de sociale aanpak in de wijken waar de achterstanden het grootst zijn door. En de corporaties garanderen dat er een grote voorraad betaalbare huurwoningen blijft: 44.000 stuks. De gemeente Utrecht, Bo-Ex, Mitros, Portaal, GroenWest en de SSH werken samen om deze ambities te realiseren. Dat is goed nieuws voor de bewoners van de stad Utrecht.

Onzekere tijden
De grote ambities moeten gerealiseerd worden in een tijd die voor de samenwerkende partijen onzeker is. De Utrechtse corporaties zijn veel woningen blijven bouwen, ondanks de financiële crisis. Zij hebben als enige projecten in aanbouw genomen zonder de vaste verkooppercentages te halen. Dat is belangrijk omdat de wachtlijsten voor woningzoekenden onverminderd lang blijven.

Er hangt echter een aantal bedreigingen in de lucht:

  • Het kabinet wil dat vanaf 2014 de verhuurders mee gaan betalen aan de huurtoeslag. Het gaat daarbij om vele miljoenen per jaar per corporatie. Dat kan alleen gerepareerd worden door veel meer woningen te verkopen (lastig in de huidige markt), meer huur te vragen (kan niet oneindig gezien de woonlasten die huurders kunnen opbrengen), minder te onderhouden (kent zijn grenzen) of minder nieuw te bouwen en te renoveren. Dat laatste is de doodsteek voor stedelijke vernieuwing.
  • Het kabinet wil ook dat corporaties 75 procent van hun woningen te koop aanbieden aan huurders, omdat mensen beter af zouden zijn in een eigen woning. Los van het feit dat woningen van corporaties zijn en niet van de staat, verkopen corporaties op dit moment al woningen uit een deel van hun voorraad die ze daarvoor bestemd hebben (circa 20 procent). De opbrengst wordt ingezet in de vernieuwing van de stad. Echter, 75 procent te koop zetten maakt adequaat groot onderhoud en beheer onmogelijk. De appartementen, die ook nog gesplitst moeten worden vóór die tijd, komen immers terecht in Verenigingen van Eigenaren die allemaal meebeslissen over de aanpak van de gebouwen.

Samen sterk
Gemeente en corporaties hebben elkaar nodig om voldoende goede en betaalbare huisvesting te bieden aan de inwoners van de stad. Lokale problemen vragen om lokale oplossingen.

We hebben met de samenwerkingsafspraken aangetoond dat het kan en dat het werkt. Daar past geen landelijk beleid bij dat het werken voor de Utrechtse huurders bemoeilijkt.

© Nationale Bouwgids

19 februari '24 ( 9:17)

Hypotheekrente weer hoger, ook deze week renteverhoging

AMSTERDAM (ANP) - Veel geldverstrekkers hebben de hypotheekrente weer verhoogd en ook deze week komen er renteverhogingen aan, ziet De Hypotheekshop. Voor het eerst sinds eind oktober hebben banken en andere hypotheekaanbieders afgelopen week de rente vaker verhoogd dan verlaagd.

15 februari '24 ( 8:35)

Energierekening voor woningen gedaald

De energierekening zakt dit jaar aanzienlijk dankzij de gedaalde prijzen voor gas en elektriciteit. Het gaat bij een gemiddeld huishouden om een besparing van 323 euro per jaar, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarbij gaat het statistiekbureau uit van de energieprijzen van januari 2024.

15 februari '24 ( 8:30)

Nieuwbouwwoning vergunningen dit jaar laagst sinds 2016

Nederlandse gemeenten hebben vorig jaar het laagste aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven sinds 2016. Voor koopwoningen is het aantal vergunningen zelfs met bijna een kwart gezakt tot het laagste aantal in tien jaar, terwijl Nederland nog steeds kampt met een groot huizentekort.

15 februari '24 ( 8:05)

'Formatieproces zorgt voor grotere onzekerheid bouwsector'

Het proces rond de vorming van een nieuwe Nederlandse regering zorgt voor grotere onzekerheid voor de bouw- en vastgoedsector, vooral als het gaat om de ambitie om meer woningen te bouwen en de wetgeving rond stikstof. Daarvoor waarschuwt bouwconcern BAM bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

14 februari '24 (11:50)

Autoriteit woningcorporaties: 'Bouwdoelen op dit moment niet haalbaar'

De bouwdoelen van woningcorporaties zijn op dit moment niet haalbaar. Dat meldt de Autoriteit woningcorporaties (Aw), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport, woensdag bij de publicatie van een jaarlijks rapport over de sector. Corporaties moeten tot 2030 een kwart miljoen sociale huurwoningen bouwen, maar zeggen te weinig geld te hebben voor een te grote opgave.

12 februari '24 ( 9:00)

Doorstroom bij woningbouw moet bevorderd worden, stelt bouwbranche

Gemeenten moeten niet alleen de nadruk leggen op het bouwen van betaalbare woningen om zo de woningnood in Nederland het hoofd te bieden. Door woningen in een iets duurder segment te bouwen, komt namelijk de doorstroom op gang. "Uiteindelijk zijn starters daar het meest mee geholpen", stelde voorzitter van Bouwend Nederland Arno Visser zondag in het televisieprogramma WNL op Zondag.

31 januari '24 ( 8:32)

Verkoopgolf onder woningbeleggers is volgens De Jonge geen sprake van

Er is geen sprake van een zogeheten verkoopgolf onder woningbeleggers door de aangepaste huurregels, meldt woonminister Hugo de Jonge dinsdag in schriftelijke antwoorden op Kamervragen. In de brief baseert de minister zich op cijfers van het Kadaster over de woningverkoop van vorig jaar. Daaruit blijkt dat het totaal aan verkopen van beleggers in 2023 (33.409) is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (43.652).

31 januari '24 ( 8:18)

'Onzeker hoe diep nieuwbouwdip wordt en hoe lang deze duurt'

De 'bouwdip' zal dit en volgend jaar doorwerken, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Door onder meer stijgende rente en gestegen bouwkosten daalde het aantal verleende bouwvergunningen en de verkoop van nieuwbouwwoningen sinds 2021 "significant". Hoewel de economische omstandigheden de afgelopen maanden zijn verbeterd, is het volgens De Jonge "onzeker hoe diep deze bouwdip wordt en hoe lang deze duurt".

25 januari '24 ( 6:04)

Krimp van 12.000 banen voorspeld in bouwsector

De werkgelegenheid in de bouw neemt in twee jaar tijd waarschijnlijk met 12.000 banen af. Hoewel Nederland bijvoorbeeld kampt met een flink huizentekort, zakt de bouwproductie flink weg, voorziet het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

19 januari '24 (10:32)

Zuid-Holland gaat bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen

Zuid-Holland gaat als eerste provincie bij nieuwbouwplannen toetsen of er wel genoeg betaalbare woningen komen. Projecten met teveel dure huizen wijst de provincie af. "We willen dat op de schaarse ruimte die Zuid-Holland heeft voldoende woningen worden gebouwd voor de mensen die echt woningen zoeken", zegt gedeputeerde Anne Koning (wonen, PvdA).