Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Uniek ecologisch bouwproject in Waalsprong Nijmegen

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 9 min
location_on [xx]km

NIJMEGEN - De publieke belangstelling voor een te bouwen ecologische woonwijk in de Waalsprong te Nijmegen blijkt overweldigend. Werd door de initiatiefnemers aanvankelijk gerekend op 150 aspirant-bewoners, nu hebben zich al meer dan 300 bewoners aangemeld, zowel voor ecologische huurwoningen in de sociale sector als koopwoningen. Enthousiaste mensen kunnen nog contact opnemen.

Samenwerkende partners
Dit unieke project is gestart door twee burgerinitiatiefgroepen: de Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Arnhem Nijmegen (IEWAN) en Meergeneratie Wonen Nijmegen (MWN). Voor IEWAN ligt het accent op duurzaamheid en ecologisch wonen & werken, terwijl MWN zich meer richt op gemeenschapsvorming en met meer generaties samenwonen en samenwerken.

Beide bewonersinitiatieven werken enthousiast samen met woningcorporatie Talis, Gemeente Nijmegen en Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong (GEM) om het ecologisch bouwproject in 2012-2013 te realiseren.

Realisatie plan
Er zijn al belangrijke stappen gezet. De keuze is gevallen op een grondgebied gelegen aan de overzijde van de Waal: de Vossenpels, bij Lent. Er wordt voorzien in laag- en hoogbouw. Ook is de werving en het instroomproces van toekomstige bewoners al in een vergevorderd stadium.

Beide bewonersinitiatieven sluiten aan op de langetermijnvisie van de gemeente Nijmegen om in 2032 klimaatneutraal te zijn. In haar beleidsplan stimuleert de gemeente haar inwoners over te stappen op duurzame energie en te gaan wonen en werken in energiezuinige gebouwen en huizen.

Ecologische aanpak
Alle woningen in het ecologisch project de Vossenpels worden duurzaam gebouwd. Zoveel mogelijk worden ‘restproducten' als bouwmateriaal gebruikt, met name strobalen. Deze strobouw is in hoge mate energiezuinig en klimaatneutraal. Ook de waterhuishouding van het project wordt min of meer zelfvoorzienend. Door een zogenaamd helofytenfilter wordt eigen ‘afvalwater' gezuiverd voor hergebruik.

Het is bijzonder dat de toekomstige bewoners zelf actief meewerken bij de bouw en het onderhoud van het project.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Onder het motto ‘Individueel wonen is uit', worden in het plan verschillende voorzieningen gemeenschappelijk zoals gereedschap, wasmachines, auto's. Ook voorziet de Vossenpels in biologische land- en tuinbouw en een eigen voedselcoöperatie met een biologische winkel.

Daarnaast komen er gemeenschappelijke werkruimten zoals een fietswerkplaats, atelierruimten, een openbare stilteruimte en een theehuis. Verder zijn er ideeën voor het realiseren van moestuinen en kinderopvang.

Gevarieerde woon- en werkvormen
Er worden woningen gebouwd voor één- en tweepersoonshuishoudens, gezinnen en woongroepen. De leeftijdsopbouw van de bewoners is zeer gevarieerd. Op de begane grond worden werk- en atelierruimten ingericht zodat bewoners ook ter plekke in hun woonwijk werkzaam kunnen zijn. Ecologie houdt niet op bij de eigen voordeur en de individuele beleving. Ecologie zegt ook iets over de omgang met de leefomgeving als geheel. Daarom dragen de nieuwe bewoners zelf zorg voor de mens- en milieuvriendelijke samenhang in hun nieuwe wijk.

De bewoners organiseren allerlei activiteiten om de eigen woonwijk leefbaar en levendig te houden. Van het geven van schilder- en muziekcursussen, het opzetten van een buurtcircus, tot het organiseren van kleinschalige concerten, wat niet alleen voor het project zelf maar voor de hele omgeving stimulerend is.

© Nationale Bouwgids

23 mei '24 (10:18)

Ook bij fors aardgasverbruik kan Europa zonder import Rusland

Europa kan volledig zonder aardgas uit Rusland, zelfs als het Europese gasverbruik de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dat meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut DIW in een studie. Door de oorlog in Oekraïne heeft Europa de import van gas uit Rusland al sterk verlaagd. Maar nog steeds voorziet Rusland in ongeveer 14 procent van de Europese gasvraag, aldus de onderzoekers. Vooral landen als Oostenrijk en Hongarije zijn nog erg afhankelijk van Russisch gas.

16 mei '24 (13:18)

Eigen Huis blij met versnellen bouwproductie tegen woningtekort

Vereniging Eigen Huis (VEH) ziet in het hoofdlijnenakkoord een aantal beleidskeuzes die gunstig zijn voor huiseigenaren en woningzoekers. De belangenorganisatie heeft echter ook zorgen over het schrappen van de salderingsregeling voor zonnepanelen zonder alternatief stimuleringsbeleid. "Ook ontbreken maatregelen om de groeiende funderingsproblematiek aan te pakken", stelt de belangenorganisatie. De vereniging is positief dat er meer wordt gedaan om het woningtekort terug te dringen door de bouwproductie te versnellen.

16 mei '24 (13:02)

Zuid-Holland ziet in akkoord 'aanknopingspunten' voor woningbouw

De provincie met de grootste woningbouwopgave van Nederland ziet perspectief op dit vlak in de afspraken die PVV, VVD, NSC en BBB hebben gemaakt. "Het hoofdlijnenakkoord heeft nadrukkelijk aandacht voor betaalbaarheid voor middeninkomens en sociale huur", zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Anne Koning (wonen, GroenLinks-PvdA). "Dat is een goed aanknopingspunt voor Zuid-Holland en een fijn begin om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de juiste woningen te bouwen."

16 mei '24 (12:33)

Gemengde reacties op afschaffen salderingsregeling

Formerende partijen in Den Haag hebben een ommezwaai gemaakt als het gaat om de salderingsregeling, een voor particuliere zonnepaneelbezitters erg gunstige manier om hun investering terug te verdienen. In het hoofdlijnenakkoord staat dat die regeling per 2027 verdwijnt, terwijl coalitiepartijen PVV en BBB enkele maanden geleden nog tegen een geleidelijke afbouw vanaf 2025 stemden. De reacties van brancheverenigingen zijn gemengd.

16 mei '24 (12:18)

Noodzaak om wooncrisis aan te pakken wordt volgens Aedes onderkend

De koepel voor woningcorporaties Aedes vindt dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend in het hoofdlijnenakkoord. De plannen bouwen voort op het al ingezette beleid en er zitten goede voornemens bij om de bouw van extra woningen te realiseren, stelt de koepel.

07 mei '24 ( 8:34)

Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken

Bouwconcern Heijmans ziet de verkoop van nieuwbouwwoningen verder aantrekken. "De stijging van het aantal woningverkopen houdt aan. Met name de vraag naar grondgebonden woningen blijft onveranderd groot, wat vertrouwen geeft voor het vervolg van dit jaar", zegt topman Ton Hillen van de beursgenoteerde onderneming. Grondgebonden woningen zijn huizen met een woonlaag op het straatniveau, vaak met een terras of tuin.

01 mei '24 ( 8:18)

Aantal starters dat hypotheek aanvraagt in 5 jaar niet zo hoog geweest

Het aantal starters dat in april een hypotheek heeft aangevraagd is in vijf jaar niet zo hoog geweest, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Zo'n 14.500 starters vroegen vorige maand een hypotheek aan, in april vorig jaar deden nog geen 12.000 starters dit.

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.