Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Nationale aanpak funderingsschade nodig volgens kabinet

Door Fleur Zomer
schedule 3 min
location_on [xx]km
Man meet funderingsschade op van een pand
Het kabinet wil komen tot een nationale aanpak van funderingsschade. Het heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) gevraagd hiertoe een voorstel voor te bereiden, schrijft minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Een nieuw kabinet kan daar dan vervolgens mee aan de slag, samen met medeoverheden, maatschappelijke partijen en burgers.

Met de huidige aanpak en maatregelen om funderingsschade aan te pakken, kan niet worden opgebokst tegen toekomstige ontwikkelingen zoals bodemdaling en klimaatverandering. Door onder meer de verwachte langdurige periodes van droogte zal het aantal schadegevallen aan de fundering van gebouwen verder toenemen, schrijft De Jonge. Een steviger en integrale aanpak op nationaal niveau onder regie van het Rijk is nodig, vindt het demissionaire kabinet.

Bij een onveranderd klimaat wordt de funderingsschade tot 2025 geschat tussen 5 en 39 miljard euro. Bij toenemende droogte kan dat schadebedrag met 3 tot 15 miljard oplopen, schetst De Jonge. De schattingen over het aantal gebouwen dat tot 2050 risico loopt op funderingsschade loopt uiteen van 500.000 tot 750.000. Bij woningen wordt uitgegaan van 1 miljoen schadegevallen.

Ingewikkeld vraagstuk

Paalrot, door lage grondwaterstanden, is een voorbeeld van funderingsschade. Ook bodemdaling kan leiden tot schade aan de fundering van woningen en gebouwen.

"Funderingsschade is een ingewikkeld vraagstuk, zonder snelle oplossingen en met vele verschillende verantwoordelijkheden. Het is een vraagstuk dat het Rijk, decentrale overheden, woningcorporaties, vastgoed- en huiseigenaren niet alleen op kunnen lossen. Het is een gezamenlijke opgave", schrijft De Jonge.

Het advies moet uiterlijk 1 maart 2024 klaar zijn.

Door: ANP

22 november '23 ( 6:03)

Koopwoningen in oktober gemiddeld 0,7 procent duurder

Koopwoningen zijn in oktober weer duurder geworden in vergelijking met de voorgaande maand. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster stegen de prijzen voor huizen gemiddeld 0,7 procent. Na een daling van de huizenprijzen vorig jaar lijkt de markt zich te herstellen.

16 november '23 ( 6:03)

Laagste omzetgroei voor woningbouwers sinds eind 2020

Bouwers van woningen en andere gebouwen hadden van juli tot en met september te maken met de laagste omzetgroei sinds het laatste kwartaal van 2020. Economen voorspellen al langer dat de bouwsector de komende tijd zal krimpen, onder andere door de hogere rentes, kostenstijgingen en gebrek aan geschikte bouwgrond.

09 november '23 (13:32)

Met aanpassing middenhuurwet is hogere huur mogelijk in nieuwbouw

Woonminister Hugo de Jonge past zijn wet voor regulering van de middenhuur aan, na een groot aantal reacties op zijn wetsvoorstel. Ontwikkelaars die de komende twee jaar voor dat segment bouwen, mogen 10 procent meer huur vragen gedurende de komende tien jaar.

08 november '23 ( 8:32)

6 procent Nederlandse huishoudens heeft energiecontract boven prijsplafond

Zo'n 6 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een elektriciteits- en gascontract met prijzen boven het prijsplafond. Het is voor deze huishoudens bijna altijd voordelig om een ander contract af te sluiten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

08 november '23 ( 8:03)

'Gevolgen klimaatverandering inprijzen in waardebepaling woning'

De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte en hevige neerslag, zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade. Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat het bewustzijn over deze risico's groter wordt.

03 november '23 (11:17)

'Zonder nieuw overheidsbeleid loopt huizentekort verder op'

Het huizentekort in Nederland dreigt verder op te lopen als er niet snel nieuw overheidsbeleid komt. De afgelopen jaren is zwaar ingezet op subsidies, maar die zijn volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maar beperkt effectief. Zonder extra maatregelen zakt de nieuwbouw van woningen op de korte termijn waarschijnlijk verder in, voorziet het kennisinstituut in een nieuwe studie.

03 november '23 (11:02)

Brabantse VVD wil woningnood aanpakken met bouw van geheel nieuw dorp

De provinciale fractie van de VVD in Noord-Brabant heeft een ambitieus plan om de woningnood aan te pakken. Fractievoorzitter Roel Gremmen stelde tijdens de bespreking van de begroting voor 2024 voor om ergens in de provincie een heel nieuw dorp te laten verrijzen.

02 november '23 ( 8:32)

Minder woningen verkocht door bouwconcern BAM

Bouwconcern BAM heeft het afgelopen kwartaal 863 woningen in Nederland verkocht. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er 1103 woningen van de hand gingen. Daarmee worden de moeilijke omstandigheden op de nieuwbouwmarkt opnieuw zichtbaar in de cijfers van Nederlands grootste bouwbedrijf.

01 november '23 (11:31)

Woningzoekenden kunnen zich op nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten

Woningzoekenden kunnen zich voortaan op een nieuw digitaal platform inschrijven voor nieuwbouwprojecten. Op de woensdag gelanceerde website nieuwbouw.nl is de meest actuele informatie van nieuwbouwwoningen te vinden die te koop of te huur worden aangeboden of binnenkort op de markt komen.

01 november '23 ( 8:46)

Markt nieuwbouwwoningen blijft lastig volgens bouwconcern Heijmans

De verkoop van nieuwbouwwoningen bij Heijmans was vorig kwartaal lager dan een jaar eerder en dat drukte op de omzet in de vastgoedtak, zegt het bouwconcern. Toch blijft het orderboek van Heijmans "op een sterk niveau" met een totale waarde van 2,6 miljard euro. De opbrengsten in de tak voor onder meer infrastructuur compenseren de lagere omzet voor nieuwbouwwoningen "ruimschoots".