Logo_aedes

De Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw zijn toegepast. Vanaf 1 januari 2018 is bij iedere vergunningaanvraag voor nieuwe woningen het aanleveren van een MPG verplicht én moet deze voldoen aan een maximale grenswaarde. Het Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw  start een themagroep waarin corporaties samen met ontwikkelaars en bouwbedrijven onderzoeken wat dit voor hun nieuwbouw betekent.

Lees verder