Normal_rss_entry-145984

DEN HAAG (ANP) - De belastingregels voor de eigen woning moeten voorspelbaar zijn en zo eenvoudig mogelijk. Dat is van groot belang voor het maatschappelijk draagvlak. Dat vindt de Raad van State, die geplande wetten toetst en regering en parlement adviseert.

De bestaande eigenwoningregels voor de inkomstenbelasting, waaronder de hypotheekrenteaftrek, zijn door een stapeling van maatregelen enorm gecompliceerd geworden, aldus de raad in zijn jaarverslag 2017. De raad wijst daarbij op de zogenoemde wet-Hillen, die een belastingvoordeel regelt voor huiseigenaren die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling geleidelijk weer afbouwen. De raad boog zich vorig jaar over het voorstel, dat door tegenstanders ,,aflosboete'' wordt genoemd.

De raad heeft het over een ,,complexiteit van het stelsel die voor burgers nadelig uitpakt'' en hamert erop regels begrijpelijker te maken. Want burgers behoren een wet niet alleen te kennen, maar zij moeten die wet ook 'kunnen''', aldus de raad.