Normal_4749

AMSTERDAM - Een bouwvergunning kost dit jaar gemiddeld 5 procent meer dan in 2011. Dit is een veel grotere stijging dan in de voorgaande jaren, toen de bouwleges met 1 tot 2 procent omhoog gingen.

Ook de enorme verschillen in gemeentelijke tarieven voor bouwvergunningen zijn dit jaar verder toegenomen. De ene gemeente heeft de tarieven verdrievoudigd, terwijl de tarieven in een andere gemeente zijn gehalveerd. Uitleg aan de burger over de veelal grote stijgingen blijft achterwege.

Vereniging Eigen Huis wil al jaren dat het kabinet ingrijpt door gemeenten te verplichten om duidelijk te zijn over de kostprijs van een bouwvergunning waarvoor de burger de rekening betaalt en door een maximumtarief in te voeren waarmee excessief hoge leges en jaarlijkse verhogingen worden tegengegaan.

Zelf gaat de vereniging de gemeenteraden in 100 gemeenten waar de bouwleges dit jaar met 5 procent of meer stijgen in een brief oproepen om kritische vragen te stellen aan het College van B&W over de hoogte van bouwleges en de onderbouwing daarvan. De gemeenteraad kan toekomstige en in hun ogen onredelijke legesverhogingen tegenhouden of aanpassen.

Gemeenten zijn allesbehalve helder en duidelijk over de onderbouwing van hun legestarieven. Door de afname van de bouwproductie hebben gemeenten te maken met een daling van de legesinkomsten. Dit vraagt van de gemeenten dat zij het proces voor het verlenen van een bouwvergunning kritisch bekijken.

Inefficiënties moeten worden opgespoord en waar mogelijk moet worden samengewerkt met andere gemeenten om de kosten te beperken, aldus de belangenvereniging.

© Nationale Bouwgids / Arend Jan Wonink