Logo_bouwend_nederland_logo

Transformeren in verbinding met maatschappelijke opgaven De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om een enorme transformatie van onze steden. Een transformatie die niet alleen gaat over woningbouw. Ook veranderingen in mobiliteit, duurzaamheidsvraagstukken en een veranderende arbeidsmarkt zorgen voor grote uitdagingen in de stad. Tijdens het jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie op 14 februari 2019 in het Evoluon in Eindhoven gaan we gezamenlijk aan de slag om deze opgaven aan elkaar te verbinden. Hoe kunnen we in binnenstedelijke transformatieprojecten inspelen op deze opgaven? En andersom: hoe kan het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven helpen bij het versnellen en verbeteren van de transformatie? Direct aanmelden » 

Lees verder