Normal_samenwerking__overeenkomst

Samen met de Provincie Noord-Holland heeft Regio Randstand Noord sinds twee jaar de Samenwerkingsagenda. Hierin werken beide organisaties samen om de woningbouw te versnellen in de provincie Noord-Holland. Zachte plancapaciteit moet vlotter harde plancapaciteit worden en harde plancapaciteit moet zo snel mogelijk tot actie op de bouwplaatsen leiden.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland