Site logo
searchclose
Artikelen
Vacatures
Bedrijven
search
add
Banner

Drie tips om veiliger met machines te werken

Door Redactie Nationale Bouwgids
schedule 6 min
location_on [xx]km
In de bouw zijn machines nu eenmaal onmisbaar. We moeten slijpen en we moeten boren. En ook de cementmolen doet duchtig dienst. Toch is het werken met machines lang niet altijd zonder risico, zoals ook de jaarlijkse cijfers van Inspectie SZW keer op keer bewijzen. Preventie is jouw krachtigste wapen. En daarom geven we jou drie tips om veiliger met machines te werken. Vergeet uiteraard niet om ook rekening te houden met specifieke risico’s.

Collectieve beschermingsmaatregelen

Vooral bij scherpe en bewegende machines is het noodzakelijk om een en ander af te schermen. Voorzie dan ook collectieve beschermingsmiddelen en onderwerp ze regelmatig aan een controle. Zorg dat ze ook niet zomaar kunnen worden overbrugd, want dat is wat enthousiaste medewerkers die snel willen werken al eens durven doen.

Voorbeeld: Het aanbrengen van een beschermkap in polycarbonaat bij een freesmachine, mits aanbrenging van een microschakelaar opdat de machine alleen functioneert indien de kap ook effectief dicht is.

Individuele beschermingsmaatregelen

Sommige toestellen kan je niet zomaar van extra beschermingsmiddelen voorzien. Ook tijdens het boren kan er al eens wat mislopen. Niet alleen kunnen onze vingers het slachtoffer worden, maar ook de oren. Voorzie daarom steeds voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie er uiteraard ook op toe dat ze worden nageleefd. Bewustwording, herinnering en controle zijn hier niet te negeren begrippen.

Voorbeeld: Het verbod om een schuurmachine te gebruiken zonder handschoenen. Een sticker op de schuurmachine brengt dit ter herinnering en ook de verantwoordelijke controleert of de medewerkers dit consequent naleven.

Voorzie gebruiksaanwijzingen en opleidingen

Arbeidsongevallen ontstaan vaak wanneer medewerkers onoplettend zijn. Maar anderzijds ook wanneer ze niet helemaal weten hoe een machine functioneert. Zorg er daarom voor dat nieuwe medewerkers veilig met machines leren omgaan. Ook bestaande medewerkers kunnen daaraan bijdragen. Minstens even belangrijk is de aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen. In de praktijk blijken zij echter vaak zoek. Daarom doe je er goed aan om ze te plastificeren en steeds bij het toestel te bewaren. Zeker indien het gaat om oudere of minder frequent gebruikte machines.

Voorbeeld: Voorzie een veiligheidsopleiding voor alle nieuwe werknemers. Indien ze nog geen ervaring in de bouwsector hebben, laat je ze steeds bijstaan door een ervaren medewerker. Zet ook in op herhaalopleidingen en nieuwe toelichtingen bij de introductie van nieuwe machines.

(Deze tips worden u aangeboden door Conrad.be)

17 april '24 (11:19)

Weggezakte bouwkraan Leusden dreigt op woningen te vallen

Een weggezakte bouwkraan van 25 meter hoog, dreigt in Leusden op woningen te vallen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. De kraan staat in de straat Waarden. Twintig woningen zijn ontruimd.

16 april '24 ( 9:23)

Kopers op woningmarkt zien toename in onderlinge concurrentie

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

11 april '24 (12:34)

Meer goedkopere nieuwbouw helpt niet om woningtekort op lange termijn op te lossen

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

11 april '24 (12:21)

Wachtende doorstromers remmen aanbod huizenmarkt

Dat nu minder huizen te koop worden gezet op de krappe woningmarkt, komt mede doordat vier op de vijf doorstromers eerst een huis kopen voordat ze hun woning in de verkoop doen, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen. "Daardoor zijn er minder woningen op de markt en blijft de doorstroming heel erg beperkt", zegt ze.

08 april '24 (10:00)

Aantal te koop staande nieuwbouwhuizen gestegen

Het aantal nieuwbouwhuizen dat te koop blijft staan is gestegen tot een hoogtepunt, meldt ING. Volgens de bank worden minder nieuwbouwwoningen verkocht omdat de overbruggingskosten zijn gestegen. Ook zorgden de dalende prijzen van bestaande huizen van halverwege 2022 tot vorig jaar voor onzekerheid en terughoudendheid bij doorstromers, zegt ING.

08 april '24 ( 9:04)

Stikstof in bouw halveren: TNO ontwikkelt nieuwe methode

TNO heeft een methode ontwikkeld waarmee stikstof-, CO2- en fijnstofemissies bij bouwprojecten op korte termijn fors kunnen verminderen. Dankzij door TNO ontwikkelde software kan voortaan het effect berekend worden van maatregelen die de uitstoot van deze stoffen moeten tegengaan. De onderzoeksorganisatie verwacht dat bedrijven die de rekenmethode toepassen de stikstofuitstoot in de woningbouw binnen enkele jaren kunnen halveren.

08 april '24 ( 8:30)

Grootste Friese gemeenten willen samen 15.000 extra woningen bouwen

De grootste vier Friese gemeenten willen samen zeker 15.000 extra woningen gaan bouwen. Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland (Drachten) en Súdwest-Fryslân (Sneek) willen het Fries Stedelijk Netwerk worden en hebben dat plan aangeboden aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge.

20 maart '24 (14:23)

Bouwvakkers willen betere zwaarwerkregeling en komen hiervoor in actie

Bouwvakkers voeren de komende weken op verschillende bouwplaatsen in het land actie voor een betere zwaarwerkregeling, meldt vakbond FNV. Dat is een regeling waarmee mensen eerder kunnen stoppen met werken als ze zwaar werk verrichten.

19 maart '24 ( 9:05)

Plannen voor 265.000 woningen in Zuid-Holland goedgekeurd

De provincie Zuid-Holland heeft plannen goedgekeurd voor de bouw van ongeveer 265.000 woningen. De provincie beoordeelde bijna 3000 ingediende plannen uit de verschillende regio's en keurde daarvan 98 procent goed. Het is de bedoeling dat al die woningen uiterlijk in 2032 zijn gebouwd.

18 maart '24 (11:50)

'Laat woningbouw dit en volgend jaar niet verder stil komen te staan'

De woningbouw moet dit jaar en volgend jaar niet nog verder stil komen te staan. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar een debat over het grote woningtekort. De overheid moet nadrukkelijker de regie nemen, vinden de ondernemersorganisaties.