Normal_veilig_werken

In de bouw zijn machines nu eenmaal onmisbaar. We moeten slijpen en we moeten boren. En ook de cementmolen doet duchtig dienst. Toch is het werken met machines lang niet altijd zonder risico, zoals ook de jaarlijkse cijfers van Inspectie SZW keer op keer bewijzen. Preventie is jouw krachtigste wapen. En daarom geven we jou drie tips om veiliger met machines te werken. Vergeet uiteraard niet om ook rekening te houden met specifieke risico’s.

Collectieve beschermingsmaatregelen

Vooral bij scherpe en bewegende machines is het noodzakelijk om een en ander af te schermen. Voorzie dan ook collectieve beschermingsmiddelen en onderwerp ze regelmatig aan een controle. Zorg dat ze ook niet zomaar kunnen worden overbrugd, want dat is wat enthousiaste medewerkers die snel willen werken al eens durven doen.

Voorbeeld: Het aanbrengen van een beschermkap in polycarbonaat bij een freesmachine, mits aanbrenging van een microschakelaar opdat de machine alleen functioneert indien de kap ook effectief dicht is.

Individuele beschermingsmaatregelen

Sommige toestellen kan je niet zomaar van extra beschermingsmiddelen voorzien. Ook tijdens het boren kan er al eens wat mislopen. Niet alleen kunnen onze vingers het slachtoffer worden, maar ook de oren. Voorzie daarom steeds voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zie er uiteraard ook op toe dat ze worden nageleefd. Bewustwording, herinnering en controle zijn hier niet te negeren begrippen.

Voorbeeld: Het verbod om een schuurmachine te gebruiken zonder handschoenen. Een sticker op de schuurmachine brengt dit ter herinnering en ook de verantwoordelijke controleert of de medewerkers dit consequent naleven.

Voorzie gebruiksaanwijzingen en opleidingen

Arbeidsongevallen ontstaan vaak wanneer medewerkers onoplettend zijn. Maar anderzijds ook wanneer ze niet helemaal weten hoe een machine functioneert. Zorg er daarom voor dat nieuwe medewerkers veilig met machines leren omgaan. Ook bestaande medewerkers kunnen daaraan bijdragen. Minstens even belangrijk is de aanwezigheid van gebruiksaanwijzingen. In de praktijk blijken zij echter vaak zoek. Daarom doe je er goed aan om ze te plastificeren en steeds bij het toestel te bewaren. Zeker indien het gaat om oudere of minder frequent gebruikte machines.

Voorbeeld: Voorzie een veiligheidsopleiding voor alle nieuwe werknemers. Indien ze nog geen ervaring in de bouwsector hebben, laat je ze steeds bijstaan door een ervaren medewerker. Zet ook in op herhaalopleidingen en nieuwe toelichtingen bij de introductie van nieuwe machines.

(Deze tips worden u aangeboden door Conrad.be)