Normal_aardbeving__scheur__muur

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ging tijdens een bezoek aan het aardbevingsgebied medio april in Groningen in gesprek met woningcorporaties. Peter van Heeswijk, directeur-bestuurder van de corporatie Wierden en Borgen was daarbij aanwezig. Samen met hem blikken we terug op deze bijeenkomst. ‘De complexiteit van de aardbevingsproblematiek was voor Den Haag een openbaring’, zegt Van Heeswijk.

Lees verder

Door: Aedes