Normal_ouderen__handen

Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen gemeenten op om kwetsbare bewoners beter te ondersteunen. Rijk en gemeenten moeten hierin hun wettelijke en financiële verantwoordelijkheid nemen. Sociaalwerkorganisaties hebben nu onvoldoende middelen voor de noodzakelijke begeleiding van bewoners met psychische of lichamelijke problemen en ouderen die langer thuis moeten wonen. Woningcorporaties ervaren de gevolgen: meer overlast, onveilige situaties en ongelukkige bewoners.

Lees verder

Door: Aedes