Normal_home-1353389__340

Europa wil woningcorporaties Europese aanbestedingsregels opleggen die nu al gelden voor de overheid. Woningcorporatiekoepel Aedes verzet zich omdat Nederlandse corporaties zelfstandig zijn en de Europese eis verduurzaming van de woningvoorraad bemoeilijkt.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland