Normal_business-3152586__340

Op 3 juni tekenden het Rijk, de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten de zogenoemde Woondeal zuidelijke Randstad met als belangrijkste doel het versnellen van de bouw van nieuwe woningen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen in de regio, oplopend tot 230.000 in 2040. De NEPROM en Bouwend Nederland hebben gelijktijdig een adhesieverklaring afgegeven, waarin ze uitspreken dat ze in het kader van de Woondeal langjarige samenwerkingsafspraken met gemeenten willen maken.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland