Normal_pexels-photo-1288483

Om beter aan te sluiten op de Woonagenda wordt dit jaar een verdieping over nieuwbouw toegevoegd aan de benchmark. Deze geeft inzicht in de kenmerken en kosten van gerealiseerde nieuwbouw, zodat corporaties van elkaar kunnen leren. Het helpt ook bij de beleidsvorming over nieuwbouw. Deelname is vrijwillig en er wordt geen letter toegekend. Er moeten alleen aanvullende gegevens voor de stichtingskosten van Nieuwbouw worden aangeleverd.

Lees meer

Door: Aedes