Normal_manager__ceo__leidinggevende2

Aedes zoekt drie nieuwe leden voor de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporaties (BAC). Binnenkort ontstaan hier namelijk drie vacatures. Bent u deskundig op het brede terrein van de arbeidsvoorwaarden en directeur van een bij Aedes aangesloten corporatie? Dan kunt u zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de BAC. U kunt zich schriftelijk melden tot 24 juni 2019.

Lees verder

Door: Aedes