Normal_hand-4249401__340

In zijn vergadering van december 2015 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van het Vernieuwend Verbinden-programma van de vereniging het volgende besloten: “Mede in relatie tot actie 5.2.4 zal een plan worden gemaakt hoe de slagvaardigheid van het algemeen bestuur kan worden vergroot en de omvang beter kan worden afgestemd op de taak van het algemeen bestuur.” Op basis van de opdracht van het algemeen bestuur heeft de daartoe ingestelde Kerngroep voorstellen voor aanpassing van de bestuursstructuur van de vereniging ontwikkeld. Deze voorstellen zijn op 13 juni 2018 door het AB bekrachtigd. De aanpassing van de bestuursstructuur heeft gevolgen voor de statuten en reglementen.

Lees meer

Door: Bouwend Nederland