Logo_logo_dag_van_de_bouw

De Dag van de Bouw net voorbij. Een heerlijke dag, waarop we met elkaar als bouwsector hebben getoond wat voor een prachtige werken we iedere dag maken. Waarop we laten zien dat we trots zijn op de sector, ons vakmanschap, onze kwaliteit en de mensen en partners waarmee we dit realiseren. Ik ervaar dan niet alleen trots, maar ook clubgevoel; één sector en één vereniging die de bouw stimuleert, promoot, innoveert, ontwikkelt en uitdraagt. Dat clubgevoel ervoer ik ook op 29 april tijdens het bestuurdersoverleg met de afdelingsbestuurders, waar ik de voorzittershamer van Dennis van der Werff als regiovoorzitter van regio Randstad Zuid heb overgenomen. Aan Dennis zijn we veel dank verschuldigd en aan mij de eer om hem waardig op te volgen.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland