Normal_rss_entry-208677

De bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie is iets kleiner dan die van de bouwnijverheid, maar ruim tweemaal zo groot als die van landbouw, bosbouw en visserij. Dat zegt het CBS op basis van cijfers van 2015.

Cultuur en media droegen 3,7 procent bij aan de Nederlandse economie ofwel het bruto binnenlands product (bbp). Ze leverden ook 4,5 procent van de totale werkgelegenheid, 320.000 arbeidsjaren. De bouwnijverheid droeg 4,1 procent bij, landbouw, bosbouw en visserij 1,6 procent, aldus het bureau.

Bijna de helft van alle cultuur- en mediaproducten (allemaal samen ter waarde van 58,1 miljard) werd afgenomen door bedrijven. In reclame voor bedrijven ging het meeste geld om. Met producties via radio, tv, film en dergelijke was daarna het meeste geld gemoeid.

Huishoudens gaven 14,1 miljard uit aan cultuur- en mediaproducten en daarmee een vijfde van wat er in totaal aan werd besteed. De huishoudens spendeerden het meeste aan audiovisuele producten, vervolgens aan boeken, kranten en tijdschriften, dan aan podiumkunsten en tenslotte aan erfgoed, musea meegerekend.

Door: ANP