Logo_checklist__lijst

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het eerder het initiatief Beter Aanbesteden in het leven geroepen. Doel van het initiatief is om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren. In dit kader hebben leden en medewerkers van Bouwend Nederland eerder deelgenomen aan regionale gesprekstafels, waar aanbestedende diensten en het bedrijfsleven met elkaar in gesprek gingen. De uitkomst: een actieagenda met 23 verbeterpunten. Met twee nieuwe handreikingen – Nader selecteren en Gefaseerd contracteren – geven we nu invulling aan punt 11 en 12 uit de actieagenda.

Lees verder

Door: Bouwend Nederland